FOTO: V Radvani slávnostne otvorili novovytvorenú Radvanskú záhradu

SPRÁVY
0 /

V stredu 16. júna 2021 sa slávnostne otvárala Radvanská záhrada – dielo aktívnych Radvančanov. Tí dokázali vytvoriť z nevľúdneho divoko zarasteného priestoru príjemné miesto pre oddych a relax.

Na úvod zahral prítomným gitarista skupiny Adam Marec. Potom riaditeľ Auly SZU Patrik Trnka privítal hostí, ktorými boli primátor Ján Nosko, rektor SZU Peter Šimko, kvestor SZU Igor Naňo, dekanka Fakulty zdravotníctva SZU Beáta Frčová, prvý prodekan pre rozvoj a bývalý poslanec z Radvane Svetozár Dluholucký, poslanci MsZ Marek Ondráš a Matúš Molitoris, pracovný tím Radvanskej záhrady a ďalší.

Patrik Trnka

Patrik Trnka

„Ja som tu býval neďaleko v paneláku 16 rokov a toto bolo miesto, kde sme vraveli deťom nechoďte tam, lebo to bolo zanedbané. Preto som nesmierne rád,  že sa to podarilo premeniť na záhradu, ktorá je na akademickej pôde, ktorá získala nový bonus. Verím, že to bude zaujímavé miesto aj pre našich ubytovaných a miestnych obyvateľov. Čo ma najviac udivovalo, keď som sa tu zastavil, že tu nezištne pomáhali aktívni ľudia z Radvane, čo sa dnes už len tak nevidí. Veľká vďaka patrí hlavným organizátorom Patrikovi Trnkovi a Marekovi Ondrášovi a ich pracovnému tímu, že sa podarilo dobré dielo,“

uviedol vo svojom príhovore kvestor SZU Igor Naňo.

Igor Naňo

Igor Naňo

Dušou celého projektu je poslanec z Radvane  Marek Ondráš, ktorý sa prihovoril prítomným slovami:

„Dnes sme začali písať príbeh jednej záhrady, kde pred niekoľkými rokmi stála záhrada s čarovnou atmosférou a pestovanými kvetmi, bylinkami a zeleninou, avšak postupom času záhrada zanikla a dlhé roky bola miestom nepovšimnutia, bezdomovcov, skladom odpadu. Vďaka úžasným a zanieteným Radvančanom, s ktorými sme vytvorili jeden pracovný tím, s ktorým sme tu trávili voľný čas, sa nám podarilo sprístupniť, oživiť záhradu ale aj vydýchnuť jej atmosféru, začať písať príbehy a otvoriť možnosti výnimočným stretnutiam.  V záhrade nájdete ovocné stromy a kríky, ale aj bylinky, kvety a kríky kvitnúce v priebehu roka ale aj relaxačnú a hernú časť a tiež domov pre obyvateľov našej krásnej prírody. Ešte musíme dokončiť tento projekt, ale budeme sa tešiť, keď sa v záhrade budete cítiť príjemne a pomôžete nám aj s jej údržbou zo srdca ďakujeme za podporu a spoluprácu.“

Marek Ondráš

Marek Ondráš

Je obdivuhodné, čo dokázala aktívna skupina obyvateľov Radvane vedená poslancom Ondrášom a zástupcom SZU Trnkom, aj so spoluautorkami projektu Ľubicou Póčovou a Milicou Kollárovou či historikom Vladimírom Sklenkom. Z priestoru, ktoré bolo zarastené divoko rastúcimi drevinami a húštinou, kde sa v minulosti zdržiavali akurát tak  bezdomovci či narkomani, sa vyviezli tony odpadu, dokázali Radvančania vytvoriť miesto pre oddych a relax pre malých i veľkých spoluobčanov..

„Aj takto môže vyzerať projekt, ktorý je výsledkom aktívnej komunikácie a spolupráce medzi inštitúciami, Radvančanmi, občianskymi radami, mestskými organizáciami i vedením mesta. Radvanská záhrada pri Slovenskej zdravotníckej univerzite v Radvani je výsledok toho, že netreba o veciach len veľa rozprávať, ale treba konať, vďaka čomu vznikajú pekné zámery, na ktorých pracujú samotní obyvatelia. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tohto oddychového miesta. Verím, že si ho všetci budú užívať a chrániť. Nech slúži,“

povedal na slávnostnom otvorení Radvanskej záhrady primátor mesta Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Rektor SZU profesor Peter Šimko ho doplnil:

„Ja som síce Bratislavčan, ale Banskú Bystricu mám strašne rád. Kedysi pred 40 rokmi som chcel sem prísť pracovať a jediné čo ma odradilo, bola vtedy cementáreň. Myslím si však, že dnes je Banská Bystrica jedno z najkrajších miest vôbec a teším sa, keď sa k nemu pridá akýkoľvek kúsok zelene, aby bolo ešte krajšie. A to je aj prípad Radvanskej záhrady, ktorá bude slúžiť Bystričanom, našim študentom i pedagógom.  Spoločne všetkým, ktorí sa o ňu pričinili, zo srdca ďakujem.“

Peter Šimko

Peter Šimko

Na slávnostnom otvorení Radvanskej záhrady nemohol chýbať dlhoročný poslanec za Radvaň a bývalý dekan Fakulty zdravotníctva SZU Svetozár Dluholucký, ktorý sa zo zdravotných dôvodov tohto roku vzdal poslaneckého mandátu a na jeho miesto nastúpil práve Marek Ondráš. Pán profesor neskrýval nadšenie z toho, čo sa jeho náhradníkovi v mestskom parlamente podarilo:

„Myslím, že moje pôsobenie v zastupiteľstve už bolo dokonané a boli to aj zdravotné problémy, jednoducho človek má vedieť, kedy má skončiť. Vedel som, že Marek nastúpi miesto mňa. On bol veľmi aktívny aj predtým v radvanskom občianskom združení a bolo tam aj trochu také pnutie, ale som presvedčený, že to bola dobrá zámena, čo dokazuje aj jedinečná Radvanská záhrada.“

Svetozár Dluholucký vpravo

Svetozár Dluholucký vpravo

Poslanec Matúš Molitoris, ktorý je predsedom komisie životného prostredia, pomáhal pracovnej skupine s ekológiou celého projektu. Podľa neho je Radvanská záhrada je krásnym príkladom toho ako sa dá spojiť viacero zámerov a hľadísk dohromady?

„Tým prvým je určite vytvorenie krásneho miesta pre stretávanie sa obyvateľov, kde sa buduje spolupatričnosť. A tým druhým je ekologické hľadisko. Záhrada je síce na prvý pohľad kultivovaným miestom, ale svojou rôznorodosťou a premyslenými detailmi prináša do priestoru sídliska druhovú rozmanitosť a pomáha aj znižovať prípadne prehrievanie okolia v letných mesiacoch. Verím, že podobné projekty sa stanú inšpiráciou a podarí sa nám spoločne pretvoriť viacero podobných kútov v našom meste.“

Matúš Molitoris

Matúš Molitoris

Radvanskú záhrada je teda otvorená. Pracovný tím odviedol skvelú prácu a  bez veľkých slov vytvoril hodnotné dielo pre svojich spoluobčanov. Ako povedal primátor Ján Nosko, mesto vytvorí ďalšie oddychovo – relaxačné zóny  vo vnútroblokoch veľkých bystrických  sídlisk.

Ešte  bude treba v záhrade dotiahnuť niektoré detaily, ale už slúži svojmu účelu. Napokon sa o tom môžete presvedčiť aj sami, keď pôjdete okolo. Ešte keby sa podarilo dotiahnuť rekonštrukciu susedného kaštieľa Radvanských aj s historickou záhradou…

Pracovný tím

Pracovný tím

Autor: (tom) , Foto: redakčné