FOTO: V piatok začala dlho očakávaná rekonštrukcia kaštieľa Radvanských

SPRÁVY
3 /

Klenot Banskej Bystrice – renesančný kaštieľ Radvanských zo 16. storočia sa konečne dočkal základnej obnovy. V piatok 15. apríla 2016  dodávateľ stavby, ktorým je víťaz verejného obstarávania – banskobystrická spoločnosť Prima invest spol. s  r. o., si oficiálne prevzal stavenisko od investora – Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Prvá etapa obnovy kaštieľa z vládnych zdrojov

Na rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky sa využijú peniaze poskytnuté vládou SR ešte koncom roka 2014 z ministerstva školstva.  Rok predtým získala Akadémia umení kaštieľ Radvanských do dlhodobého prenájmu od mesta a v zmluve sa zaviazala investovať do jeho rekonštrukcie.

Model možnej podoby zrekonštruoavného kaštieľa

Mesto Banská Bystrica na prípravu projektu rekonštrukcie získalo dotáciu 10.000 eur zo štátneho rozpočtu v rámci programu Obnovme si svoj dom. Primátor mesta Ján Nosko  začiatkom roka povedal:

„Samospráva významne participuje na celom projekte. Podieľali sme sa na príprave archeologických, dendrologických a statických posudkov, boli sme mediátorom s Krajským pamiatkovým úradom. Bol to zdĺhavý proces, ale na jar  už konečne začnú práce na strešných partiách kaštieľa.“

Otvorenie stavby

Vlani sa uskutočnil v kaštieli a jeho okolí doplnkový archeologický prieskum. Akadémia umení spustila verejné obstarávanie dodávateľa rekonštrukčných prác, ktoré a však neúmerne natiahlo vďaka neslávne známej spoločnosti Euro – Building. Po zdĺhavom procese pripomienok napokon výber víťazného dodávateľa Prima invest spol. s r. o. definitívne potvrdil Úrad pre verejné obstarávanie SR iba nedávno, takže až teraz sa mohlo prikročiť k dlho očakávanému prevzatiu staveniska dodávateľom stavby.

Kvestorka Akadémie umení Ing. Petra Virágová k tomu dodala:

„V súčasnosti pristupujeme k riešeniu prvej etapy, nakoľko finančný objem prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, nepostačuje na komplexnú rekonštrukciu celého objektu. Predmetom tejto 1. časti je rekonštrukcia troch striech a sanácia napojenia na inžinierske siete. Čo sa týka ďalšieho postupu, je to otázka získanie financií,  o čo sa Akadémia umení permanentne snaží.“

Na tento účel založila Akadémia umení občianske združenie „Kaštieľ Radvanských“. Jeho cieľom je propagácia a podpora obnovy a rekonštrukcie tohto kultúrneho a architektonického dedičstva. Číslo účtu občianskeho združenia je SK8302000000003485557459 a všetky informácie o ňom nájdete na www.aku.sk

Podkrovie Radvanského kaštieľa so záhadným obrazom, ktorý tu bol nájdený minulý rok

Náročná rekonštrukcia

Dodávateľ stavby v piatok začal s preberaním staveniska. Po dovezení zariadenia stavby bude nasledovať vytýčenie inžinierskych sietí a príprava na rekonštrukciu striech, aby do objektu nezatekalo. V čase neprítomnosti stavbárov v priestore kaštieľa bude stavenisko strážiť bezpečnostná služba.

Konateľ Prima invest spol. s  r. o. Ing. František Miga pre náš portál uviedol:

„Ako víťazi verejného obstarávania preberajúci stavbu by sme chceli poprosiť Banskobystričanov o zhovievavosť a trpezlivosť, pretože sa jedná o rekonštrukciu historickej pamiatky a ten postup prác musí byť vždy konzultovaný s pamiatkármi a historikmi, čím sa to môže predlžovať. Robil sa tu archeologický prieskum, ale ešte nevieme, čo nás čaká po otvorení strešnej konštrukcie, ktorá je v dezolátnom stave. Tá je rozhodujúca, musíme nanovo zakryť celý objekt novou strechou v prvej etape a potom podľa finančných prostriedkov budeme pokračovať v renovácii vnútorných priestorov a fasády.“

Ak by do realizácie výstavby, ktorá je podmienená projektom, zasiahne potreba úpravy zelene, tieto práce vykoná v nevyhnutnej miere ZAaRES bez výrubov stromov v čase vegetačného obdobia.

Celková obnova národnej kultúrnej pamiatky

Po oprave striech a statickom zabezpečení narušených konštrukcií by sa podľa výšky získaných zdrojov malo pokračovať v reštaurátorských prácach a obnove okolitého parku. Akadémia umení chce zrekonštruované priestory kaštieľa Radvanských po komplexnej rekonštrukcii využívať nielen na výučbu svojich študentov a praktickú prezentáciu činnosti troch fakúlt – dramatickej, hudobnej a výtvarnej, ale celý objekt aj s parkom otvoriť občanom.

Na základe podpisu memoranda o spolupráci s rodinou Anderle vznikne v kaštieli expozícia marionet a artefaktov zo života slávneho bábkara Antona Anderleho, aj s produkciou jeho hier. Cieľom je vytvorenie dôstojného kultúrno – spoločenského centra v meste pod Urpínom. My budeme postupnú obnovu kaštieľa Radvanských ďalej sledovať a informovať vás o jej priebehu.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová