FOTO: V Kostiviarskej majú z investícií samosprávy do mestských častí novú cestu na Jelšovej ulici

SPRÁVY
12 /

Banskobystrická samospráva sa snaží krok po kroku postupne zlepšovať stav chodníkov a ciest na území nášho mesta, vrátane jeho okrajových častí. Jedným z čerstvo zrekonštruovaných úsekov je Jelšová ulica v Kostiviarskej, na ktorej sa komplexne vymenil asfaltový povrch.

Ide o investíciu, ktorú uskutočnilo mesto z finančných prostriedkov určených pre mestské časti. Rozhodujú o nich poslankyne a poslanci daných volebných obvodov spolu s obyvateľmi, ktorí majú zastúpenie v občianskych radách.

Jelšová ulica v Kostiviarskej

Jelšová ulica v Kostiviarskej

„Som rád, že sa dostalo s realizáciou naplánovaných investičných akcií na rok 2023 z rozpočtu mesta aj na nás. Z financií určených pre jednotlivé volebné obvody a konkrétne mestské časti sa minulý týždeň podarilo urobiť komplexnú výmenu podkladu a asfaltového krytu miestnej komunikácie Jelšová 2 v šírkovom profile 3 m o dĺžke takmer 80 m,“

uviedol predseda Občianskej rady Kostiviarska Vlado Bállek.

Vlado Bállek

Vlado Bállek

Mesto Banská Bystrica aj menšími investíciami  postupne zlepšuje kvalitu bývania a života obyvateľov v Kostiviarskej. Ukazuje sa, že práca občianskej rady a jej členov v spolupráci s poslancami jednotlivých mestských častí má význam pre riešenie problémov miestnych obyvateľov.

Potvrdzuje to aj poslankyňa za volebný obvod č.4  Zuzana Podmanická:

„Teší ma, že sa  nám v Kostiviarskej  na sklonku roka podarilo z investičných akcií mesta obnoviť cestu na Jelšovej ulici v plánovanej hodnote 15 500 eur. Vďaka za to patrí najmä neúnavnému predsedovi OR Kostiviarska Vladovi Bállekovi. Ešte bude treba doriešiť odvodňovacie rigoly a nové oplotenie cintorína.*

Zuzana Podmanická

Zuzana Podmanická

Dobrou správou pre obyvateľov Kostiviarskej je, že sa podarilo dať dohromady všetky potrebné dokumenty na začatie územného konania pre výstavbu nového chodníka pozdĺž frekventovanej Kostiviarskej cesty.

Postupne sa pozrieme na ďalšie investičné akcie v jednotlivých mestských častiach, ktoré síce nie sú vo veľkom finančnom objeme, ale robia sa na základe požiadaviek miestnych obyvateľov a vytvára sa nimi lepšie prostredie na život.

Autor: (tom), Foto: mesto BB a Vlado Bállek