FOTO: Užitočné investície mesta, ktoré potešia malých i veľkých Bystričanov

SPRÁVY
5 /

Prvou užitočnou investíciou je moderný futbalový štadión s umelým trávnikom v Kráľovej slúži hlavne pre potreby tréningového procesu mládežníkov a na organizovanie športových podujatí na lokálnej či národnej úrovni. Ďalšou takou investíciou je komplexná rekonštrukcia verejných toaliet v Parku pod Pamätníkom SNP (spolu s toaletami na Námestí SNP).

Mesto získalo na mládežnícky futbalový štadión v Kráľovej ďalšiu dotáciu 900 tisíc eur

Moderný mestský mládežnícky štadión v Kráľovej už niekoľko mesiacov slúži mladým športovcom, z čoho majú radosť predovšetkým mladé a talentované futbalové nádeje. Cieľom mesta bolo vytvoriť podmienky pre rozvoj a odborný rast týchto mladých talentov.

Zároveň išlo o zabezpečenie základne pre mládežnícke reprezentácie Slovenskej republiky a v neposlednom rade organizovanie vlastných športových podujatí na národnej úrovni. Celkové náklady na výstavbu štadióna dosiahli viac ako 3,6 milióna eur s DPH.

„Som preto rád, že čerstvo zmodernizovaný areál sme mohli pokrstiť Majstrovstvami Slovenska v malom futbale, ktoré naše mesto hostilo začiatkom júla. Bolo to vydarené podujatie, na ktoré môžeme byť právom hrdí,“

uvádza primátor mesta Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Na rekonštrukciu štadióna sa podarilo mestskej samospráve čerpať aj mimorozpočtové finančné prostriedky:

„Z vládnej dotácie sme získali najprv 730 tisíc eur a nedávno sme boli úspešní opäť, kedy sme z Fondu na podporu športu dostali viac ako 900 tisíc eur. Aj vďaka tomuto kroku sme dokázali ušetriť mestské financie, ktoré budeme môcť využiť na iné dôležité zámery, ktoré posunú Banskú Bystricu dopredu,“

dodáva Nosko.

Nové toalety v Parku pod Pamätníkom SNP sú dobrou vizitkou mesta

Užitočnou investíciou sú aj verejné toalety, či už priamo v centre mesta alebo v jeho blízkosti. Tie pri záchytnom parkovisku pre autobusy pod Baštou sú často prvým kontaktom turistov s našim mestom. Slúžia však aj návštevníkom blízkeho Parku pod Pamätníkom SNP, detského ihriska či korčuliarskej dráhy.

„Pri ich obnove sme preto mysleli na všetky skupiny obyvateľov. Pribudlo WC pre imobilných, samostatný kútik pre rodičov s prebaľovacím pultíkom alebo sprcha pre športovcov. Ich kapacitu sme zároveň nastavili tak, aby dokázali obslúžiť aj veľké kultúrne a športové podujatia, ktoré sa v Parku pod Pamätníkom SNP organizujú počas celého roka, ako naposledy EYOF 2022,“

hovorí viceprimátor Jakub Gajdošík.

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

Novinkou je tiež komplet zelená strecha objektu zachytávajúca dažďovú vodu. Mesto verí, že touto rekonštrukciou nepoteší len ľudí prichádzajúcich do Banskej Bystrice, ale najmä Banskobystričanov, ktorí túto lokalitu pravidelne navštevujú.

Celkové náklady na komplexnú obnovu toaliet na Námestí SNP a v Parku pod Pamätníkom SNP dosiahli výšku cca 450 tisíc eur.

Autor: (tom), Foto: mesto BB a FB