FOTO: Úspešný Deň otvorených dverí na UMB aj so zahraničnými stredoškolákmi

SPRÁVY
0 /

Minulý týždeň vstúpilo na pôdu šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici približne 1 260 záujemcov a záujemkýň o štúdium. UMB privítala aj 85 záujemcov o štúdium z prostredia Slovákov žijúcich v zahraničí.

Z Ukrajiny prišli maturanti predovšetkým z Užhorodu, Veľkého Berezného a Perečína. Zo Srbska to boli študenti stredných škôl z Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Kovačice, Starej Pazovy a zo Šídu. Po prvýkrát privítala Univerzita Mateja Bela aj stredoškolákov z Iloku v Chorvátsku.

DOD UMB FPVaMV UMB

„Najviac uchádzačov otvorilo dvere Ekonomickej fakulty UMB. Priamy prenos z Dňa otvorených dverí na EF UMB sledovalo on – line viac ako 1 500 záujemcov o štúdium. Približne 290 uchádzačov zvažuje štúdium na Filozofickej fakulte UMB a 258 stredoškolákov sa zaujíma o ponuku študijných programov Pedagogickej fakulty,“

uviedla vedúca marketingovej komunikácie UMB Dana Straková.

Uchádzači o štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB sa zaujímali o podmienky prijatia a tiež aj perspektívu uplatnenia v praxi. Na Fakulte prírodných vied UMB navštívilo najviac  študentov Katedru chémie FPV.

DOD UMB PF UMBUchádzačov o štúdium práva potešila informácia o prepojení štúdia s praxou a možnosti bezplatne využívať unikátne vytvorený online systém právnych informácií EPI smart, vytvorený jedinečne pre študentov PrF UMB. Budúcim vysokoškolákom sa otvorili dvere aj v Univerzitnej knižnici UMB a jej študovniach, ktoré sa nachádzajú v priestoroch všetkých šiestich fakúlt.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ukázala svoje priestory počas novembrového a februárové Dňa otvorených dverí viac ako 2 000 študentkám a študentom z rôznych kútov Slovenska i zahraničia.

DOD UMB FF UMB