FOTO: UMB zorganizovala ozdravný tábor pre deti z oblasti Černobyľa

SPRÁVY
0 /

Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny organizuje Metodické centrum banskobystrickej Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii MŠVVaŠ na základe medzivládnej dohody oboch krajín. Za ukrajinskú stranu tábor zabezpečuje Fond pre deti Ukrajiny.

S deťmi na Slovensko prichádza každoročne pani Nataša Šidenko ako zástupkyňa tejto inštitúcie. Tento rok  prišlo  z oblasti Černobyľa 40 detí. Tábor sa uskutočnil počas desiatich júnových dní v Tatranskej Lomnici.

„Cieľom tábora bolo športovo sa vyžiť a veľa zažiť. Tím mladých lektorov a animátorov z UMB pod vedením Ing. Magdalény Mikušovej každoročne pripravuje zaujímavý program s rodinnou atmosférou. V období, ktoré Ukrajina prežíva v posledných rokoch, je tento tábor výnimočnou príležitosťou na fyzickú aj psychickú regeneráciu zúčastnených detí. Po ukončení aktivity sme od Nataše Šidenko dostali veľké poďakovanie,“

uviedla programová manažérka UMB PhDr. Zuzana Drugová,

Metodické centrum má pred sebou aktívne leto. V termíne od 30. júla pripravujú jeho pracovníci Letný tábor mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO. Po 31. júli sa začne v Demänovskej doline aj Krajanské leto s účasťou detí zo západnej Európy, v gescii Únie Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na august je naplánovaný 2. ročník Školičky tradičnej kultúry a tiež tretí turnus už zabehnutej Školy v prírode, tentoraz pre deti z Rumunska a Ukrajiny.

Zdroj: Zuzana Ševčíková, Foto: UMB