FOTO: Takmer 400 nových vojakov zložilo v Parku pod Pamätníkom SNP slávnostnú vojenskú prísahu

SPRÁVY
0 /

V piatok dopoludnia sa v banskobystrickom Parku pod Pamätníkom SNP za účasti náčelníka Generálneho štábu OSSR generála Daniela Zmeka, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Majera, hostí a rodín uskutočnila slávnostná vojenská prísaha nových príslušníkov Ozbrojených síl SR. Slovenskej  armáde tak pribudlo takmer 400 profesionálnych vojakov, z toho zhruba tretinu tvoria ženy.

Po absolvovaní náročného sedemtýždňového základného vojenského výcviku skladali čakatelia štátnej služby a kadeti Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika záväzok nasadiť zdravie a život pri obrane vlasti a svojich spoluobčanov.

Slávnostnej vojenskej prísahy sa zúčastnil aj primátor mesta Ján Nosko, ktorý uviedol:

„Len pred niekoľkými dňami sme si pod symbolom Slovenského národného povstania pripomenuli 79. výročie našej najvýznamnejšej historickej udalosti. Som rád, že aj piatkový slávnostný akt sa uskutočnil počas Dňa ozbrojených síl práve v Banskej Bystrici. Zároveň ma teší, že rozhodnutie 396 odvážnych a odhodlaných ľudí stať sa profesionálnymi vojakmi, je pokračovaním kontinuity večného odkazu SNP. Všetci majú za sebou 7-týždňový výcvik, ktorý bol náročný nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Sú to tí najlepší z najlepších.“

Ozbrojené sily SR dlhodobo požívajú najvyšší stupeň dôvery verejnosti, ktorý by si mali udržať. Banskobystrický primátor na základe vlastnej skúsenosti ocenil vzájomnú spoluprácu mesta s armádou môžem počas pandémie covidu, ktorá bola  veľmi dobrá, efektívna, presná a cieľavedomá.

„Chcem vám všetkým, aj v mene verejnosti, poďakovať za rozhodnutie dobrovoľne slúžiť našej krajine. Sami neviete, čo vás v budúcnosti čaká. Milé vojačky a vojaci, prajem si, aby ste nikdy nemuseli byť priamymi účastníkmi vojnových konfliktov. Oveľa radšej vás uvidím pri zvládaní mimoriadnych situácií, ktorými sme často konfrontovaní. Všetkým vám želám najmä zdravie, pevné odhodlanie a správne rozhodnutia,“

povedal primátor Nosko nastúpeným príslušníkom slovenskej armády .

Tí svoje rozhodnutie stať sa profesionálnymi vojakmi prejavili už počas náročného výberového konania, teraz ho pretavili do reality a pripoja sa k elite našej spoločnosti pripravenej plniť stanovené úlohy aj tam, kde už kapacity a spôsobilosti ostatných zložiek štátu nestačia.

Novodobé ozbrojené sily sú budované na pevných morálnych a hodnotových pilieroch, medzi ktoré patrí aj odkaz bojovníkov Slovenského národného povstania, ako aj ostatných bojovníkov proti fašizmu na všetkých frontoch druhej svetovej vojny.

Autor: (tom), Foto: mesto BB