Foto: Špania dolina očarila

ZAUJÍMAVOSŤ
6 /

Kto v sobotu nebol na Španej doline, môže ľutovať. Milovníci prírody a baníckej histórie si prišli na svoje počas 4. výročia otvorenia Náučného baníckeho chodníka.

Približne 60 účastníkov sa stretlo v sobotu dopoludnia na špaňodolinskom námestí, kde ich privítal starosta obce Marián Slobodník a členovia Baníckeho bratstva Herrengrund – Špania Dolina, ktorí návštevníkom po celej trase banského chodníka poskytovali odborný výklad.

Príjemná túra banským chodníkom začala pri Dennej štôlni, nazývanej aj Cisárska, ktorou v roku 1764 prešli synovia cisárovnej Márie Terézie, korunný princ Jozef s bratom arcivojvodom Leopoldom a tešínskym vojvodom Albertom popod zem až na Staré Hory. Členovia Herrengrundu dovolili účastníkom nakuknúť do zatiaľ neotvorenej expozície v štôlni, tešili sa najmä deti.

spania_dolina_foto_-4

Výlet sa začal. Na Dennú štôlňu boli zvedavé najmä deti

spania_dolina_foto_-14

Majster bratstva Andrej Sitár pútavým spôsobom oboznamuje účastníkov históriou

spania_dolina_foto_-15

Na haldu maximilián vyšlapali aj starosta obce Marián Slobodník (vpravo), poslanec NR SR Peter Pelegrini (druhý z prava) a členovia bratstva Herrengrund v slávnostných uniformách

spania_dolina_foto_-19

Pohľad z haldy Maximilián na obec. V pozadí vidieť Kremnické vrchy

spania_dolina_foto_-25

Tajch – vodná nádrž s hrádzou, ktorá zachytávala vodu pre pohon banských strojov.

Návštevníci sa postupne pristavili pri náučných tabuliach, kde ich pútavým spôsobom oboznamoval z históriou baníctva v Španej doline majster bratstva Herrengrund Andrej Sitár. Cesta viedla popri baníckych domčekoch a kamenných budovách, zasypaných štôlňach a vodných žľaboch, lesnými chodníkmi s miestami pre odpočinok. Na halde šachty Maximilián sa sprievod zdržal najdlhšie. Slnečné počasie ponúklo prekrásny výhľad na banícku dedinku a okolie. Halda je jedným z najväčších človekom postavených – umelých vrchov v Európe. Tvorí ju haldový materiál z vyše 300 ročnej banskej činnosti.

Trasa náučného chodníka pokračovala šachtou Maximilián, šachtou Ludovika a ďalšími zaujímavými miestami, ktoré poskytli návštevníkom neopakovateľný zážitok spojený s načerpaním množstva vedomostí o obrovskej histórii malej dedinky učupenej na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, v nadmorskej výške 728 metrov. Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi preslávená po celej Európe. Centrálna časť Španej Doliny s rázovitou baníckou zástavbou bola v roku 1979 vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Zdroj: Bystricoviny.sk (Roman Staroň), foto: RMX