FOTO: Rekonštruovaný úsek cesty Fončorde má nový povrch, na rad prídu chodníky

SPRÁVY
11 /

Ako sme sľúbili, počas víkendu a na začiatku týždňa sme sledovali stavebné práce na obnove najdlhšieho úseku mestskej komunikácie, aký sa kedy v našom meste komplexne rekonštruoval. Aktuálne sa rekonštruovala cesta od križovatky Švermovej s THK až po križovatku na Wolkerovej ulici pri Daňovom úrade.

Po Veľkej noci sa pristúpilo k asfaltovaniu prvého úseku od kruhového objazdu pri Lidli až po križovatku s THK. Práce sa zamerali na frézovanie starých asfaltov, výškovú úpravu poklopov i uličných vpustí a finálnu úpravu cesty. Jej nový asfaltový povrch sa teraz upravoval až po Daňový úrad.

„Už o pár dní prídu na rad aj chodníky v úseku THK, Švermova, Spojová a Wolkerova popri zrekonštruovanom úseku cesty. Chcem sa poďakovať za trpezlivosť vodičom i chodcom, ktorí sa pohybujú v tejto lokalite,“

uvádza Jakub Gajdošík, viceprimátor mesta Banská Bystrica.

Celková rekonštrukcia povrchu a odvodnenia mestskej komunikácie sa týka úseku v smere z Poľnej cez Moskovskú ulicu, Kyjevské námestie, Nové Kalište, THK a Švermovu až po kruhovú križovatku pri Lidli.

Tento úsek patrí k najvýznamnejším dopravným tepnám Banskej Bystrice. Okrem toho, že prechádza celou Fončordou a tvorí spojnicu medzi mestskou časťou Radvaň – Kráľová, Podlavicami a Rooseveltovou nemocnicou, je aj hlavným ťahom pre trolejbusovú dopravu.

Predseda dopravnej komisie a mestský poslanec za Fončordu Marek Modranský k prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcii mestských komunikácií hovorí:

„Obyvatelia mesta môžu v posledných týždňoch významný pokrok v prácach na rekonštrukcii cestných komunikácií vrátane priľahlých chodníkov. Je to hmatateľný dôkaz o tom, že mestská samospráva pristupuje vážne k opravám ciest tak, aby to nebola forma plátania s tvorbou ďalších problémov do budúcich rokov s ďalšími opravami.“

Komunikácie, ktoré sú dnes čoraz viac preťažené narastajúcou premávkou, automobilmi a ďalšími mechanizmami, potrebujú kvalitné povrchy. Každé zanedbanie ich údržby spôsobí ich správcovi v budúcnosti vážne problémy a zvýšenie nákladov na opravy a rekonštrukciu týchto komunikácií. Minulosť nám ukázala, že plátanie ciest má len krátkodobý účinok a význam iba ako riešenie havarijných situácií s výtlkmi najmä po zimnom období.

„Toto si nemôžeme dovoliť vzhľadom na rozpočet mesta a personálne kapacity, bola by to neúcta k našim obyvateľom, ktorí si zaslúžia mať kvalitné cesty a chodníky. Faktom je, že tento úsek na Fončorde je jedným z najdlhších, aký sa kedy robil v Banskej Bystrici ako súvislá rekonštrukcia povrchov ciest s priľahlými chodníkmi. Musíme nájsť v rozpočte mesta zdroje na to, aby sme aj v ďalších rokoch mohli rekonštruovať súvislé úseky poškodených komunikácií v ostatných častiach mesta,“

dodáva Modranský.

Čo sa týka chodníkov, poslanci evidujú množstvo podnetov od občanov, ktorí si všímajú všetky poškodenia a nahlasujú to mestu.

„Aj po tejto zime som sa snažil riešiť všetky podnety od občanov promptne, aby mesto bez zbytočného otáľania zabezpečilo opravu poškodených častí chodníkov, po ktorých chodia aj mamičky s kočíkmi, starší či zdravotne znevýhodnení občania. Aj terajšie úpravy sa robia tak, aby bola opravená komunikácia priepustná aj pre cyklistov. Mesto je tu pre občanov, preto sa musí starať o čo najkvalitnejšiu dopravnú infraštruktúru na svojom území,“

uzatvára predseda dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve.

My budeme sledovať ďalší postup prác na rekonštrukcii dôležitej cesty s chodníkmi na Fončorde.

Autor: (tom), Foto: redakčné