FOTO: Premiér Robert Fico navštívil Banskú Bystricu

SPRÁVY
13 /

Pondelok v meste pod Urpínom patril návšteve slovenského premiéra. Robert Fico sa stretol so študentmi  na prednáške o EÚ, s primátorom mesta Jánom Noskom si pozrel výstavbu novej autobusovej stanice, navštívil drevársky závod Doka Drevo a banskobystrický Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prednáška premiéra a prehliadka staveniska novej autobusovej stanice

Pred aulou Obchodnej akadémie na Tajovského ulici privítali premiéra riaditeľky OA Darina Šlosarová a Gymnázia JGT Mária Sochorová, poslankyňa NR SR Jana Laššáková, vedúca odboru školstva OÚ Banská Bystrica Ingrid Haringová a viceprimátor mesta Jakub Gajdošík. Predseda vlády SR Robert Fico mal potom prednášku na tému „Slovensko ako predsedajúca krajina EÚ“, ktorej sa zúčastnilo okolo 500 študentov oboch stredných škôl.

Premiér Fico si potom v sprievode primátora Jána Noska pozrel výstavbu novej autobusovej stanice, ktorej hrubá stavba sa pred zimou postupne zastrešuje. Nosko vysvetlil premiérovi, že objekt sa delí na dopravnú a obchodnú časť, pričom samotné priestory autobusovej stanice po dokončení od investora odkúpi mesto do vlastníctva. Celá stavba by sa mala odovzdávať na jar 2017.

Návšteva DOKA DREVO a stretnutie na banskobystrickom Úrade práce

Následne premiér navštívil drevársky závod Doka Drevo na Ceste k Smrečine, kde sa v sprievode primátora stretol s vedením firmy a navštívil aj výrobné priestory. DOKA DREVO, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici je 100 – percentnou dcérskou spoločnosťou rakúskeho, medzinárodne uznávaného koncernu, ktorý už viac ako 40 rokov dodáva stavebným podnikom na celom svete debniace systémy. Vyrábajú sa tu trojvrstvové debniace dosky.

Premiér s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom, generálnym riaditeľom ÚPSVaR  Mariánom Valentovičom na banskobystrickom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sa stretli so zamestnancami a rokovali s vedením úradu na čele s riaditeľom Pavlom Červienkom o vývoji nezamestnanosti a prijímaných opatreniach na jej znižovanie.

Na tlačovej besede Robert Fico uviedol:

„Každý týždeň sa snažím navštíviť dve okresné mestá a orientujem sa predovšetkým na problematiku boja s nezamestnanosťou a  hľadáme spoločne odpoveď na dilemu, keď na jednej strane hovoríme o nejakých štatistikách a počtoch nezamestnaných, na druhej strane sme svedkami absolútneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.“   

Výrazný pokles nezamestnanosti v SR i okrese Banská Bystrica

K situácii v meste pod Urpínom premiér povedal:

„Pokiaľ ide o Banskú Bystricu, o ktorú sa zaujímam, sme v okrese, kde je aktuálna miera nezamestnanosti na úrovni 6,64 %, čo je hlboko pod priemer SR. Aj pre okres Banská Bystrica platí, že kto pracovať chce, prácu si nájde. Momentálne je tu 1.800 voľných pracovných miest Dnes som mal možnosť okrem iných  absolvovať stretnutie v jednej významnej bystrickej firme, ktorá má asi 290 kmeňových zamestnancov a 170 agentúrnych. Aj tu mi potvrdili, že v prípade rozširovania firmy budú mať problém s hľadaním kvalifikovaných pracovníkov a stále je tu nesúlad medzi vzdelaním, ktoré poskytujú stredné školy a potrebami praxe.“

Podľa premiéra Roberta Fica na Slovensku začína byť veľký problém s profesiami v oblasti strojárenstva autodopravy a služieb. Stredné školy, ktoré patria do kompetencie VÚC, nemôžu produkovať samých gymnazistov, ale musia reagovať na potreby trhu práce. Preto sa 2. decembra stretne s predsedami samosprávnych krajov a požiada ich, aby rešpektovali analýzy úradov práce a ÚPSVaR a preniesli to do stredných škôl, ktorých sú zriaďovateľmi a na ktoré dostávajú od štátu financie.

„Pokiaľ nedôjde k dohode, na základe záverov tripartity zmeníme zákon.  Bolo by to po prvý krát, čo by štát zasiahol do rozhodovacích právomocí samosprávnych krajov, ale nemôžu sa v krajoch presadzovať lokálne záujmy nad verejný záujem štátu, “

dodal Fico.

Aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti v SR za október 2016 klesla na 9,04 %, čo je pod priemerom eurozóny. Za 10 mesiacov tohto roka sa podarilo na Slovensku vytvoriť takmer 60.000 nových pracovných miest.

Minister Ján Richter informoval o príprave vládnej novely zákona o zamestnanosti, ktorá príde do legislatívneho procesu v prvom polroku 2017. Cieľom bude jasne rozlíšiť nezamestnaných, ktorí si chcú nájsť prácu a stimulovať ich finančne  spolu s rodinami, ale novela bude prísna  voči tým, ktorí dlhodobo nejavia záujem pracovať. Vláda chce zvýhodňovať aj tých zamestnancov, ktorí budú ochotní dochádzať do práce viac ako 70 kilometrov mimo svojho bydliska, čím sa podporí mobilita pracovnej sily.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová