FOTO: V pondelok na ZŠ JGT Gaštanová otvorili unikátne Centrum techniky

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Začiatok nového školského roka 2016/17, ktorý privítalo v základných školách so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Banská Bystrica  takmer 5.400 žiakov,  mal v ZŠ JGT Gaštanová zvláštnu príchuť. V pondelok 5. septembra tu slávnostne otvorili nové Centrum techniky (CETECH).  

Základná škola J. G. Tajovského v Podlaviciach sa od pondelka môže pochváliť unikátnym komplexom moderných technických učební. V rámci vyučovacieho procesu sa žiaci vďaka nadštandardným technickým zariadeniam, strojom a stavebniciam naučia pracovať s drevom, kovmi, papierom či informačnými a komunikačnými technológiami. Mesto pod Urpínom tak reflektuje na potrebu duálneho vzdelávania a budovania vzťahov medzi žiakmi a zamestnávateľmi.

Myšlienka a vízia vzniku moderných technických miestností CETECH vyplynula pred poldruha rokom zo spoločenskej potreby zatraktívniť robotnícke profesie. Riaditeľ školy Milan Pápay na slávnostnom otvorení  zdôraznil, že projekt nemá len regionálny charakter, ale participujú na ňom všetky stupne vzdelávacích inštitúcií:

Cieľom projektu je zlepšiť a zdokonaliť technické i praktické zručnosti detí. Aktívnou činnosťou a prácou ich chceme viesť a motivovať k tomu, aby sa zvýšil ich záujem o štúdium na stredných odborných školách. Mesto Banská Bystrica tak získa výkladnú skriňu moderného vzdelávania. Polyfunkčný priestor môžu využívať okrem žiakov našej školy aj študenti stredných odborných škôl či študenti Katedry techniky a technológií Univerzity Mateja Bela.“

Riaditeľ Pápay ponúkol primátorovi mesta možnosť odprezentovať priestory potenciálnym investorom prichádzajúcim do mesta pod Urpínom. Ján Nosko,  ktorý osobne  pomohol celý projekt presadiť, to s vďakou prijal:  

Teší ma, že práve Banská Bystrica je mestom, kde sa podarilo takúto myšlienku zrealizovať. Som presvedčený, že je to správna cesta ako sa pohnúť ďalej smerom k duálnemu vzdelávaniu. Moderné učebne prinesú kreativitu pre deti a budú inšpiratívne nielen pre túto školu, ale aj pre ostatné základné školy v našom meste a na Slovensku. Bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom je dôležité, aby vznikala synergia medzi subjektmi s cieľom potiahnuť región dopredu. Je to vynikajúci a technicky dokonalý projekt.“

Projekt technického centra podporili aj poslanci mestského zastupiteľstva. Podpredseda komisie pre školstvo a šport Marcel Pecník pre náš portál uviedol:

„Máme zákon o duálnom vzdelávaní, prichádzajú investori výrobného charakteru., ale tí zisťujú, že na viacerých miestach Slovenska je personálna kríza a nemôžu zohnať odborníkov do výrobných profesií. Preto sme privítali a podporili tento projekt na ZŠ Gaštanová.“

Slávnostného otvorenia CETECH, ktoré moderoval Ľubomír Fronko, sa zúčastnili viacerí hostia, okrem iných zástupcovia z Republikovej únie zamestnávateľov, Zväzu automobilového priemyslu i Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.  

Predseda výboru pre vzdelávanie Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Igor Patráš o projekte CETECH povedal:

„Za posledných 20 rokov sa stratilo to, čo bolo bežné pre nás starších – praktické vzdelávanie na školách, naučiť sa pracovať nielen hlavou, ale aj rukami, skĺbiť to a hlavne získať motiváciu k praktickej činnosti žiakov. Pre firmu je málo platný čistý počítačový technik, keď nemá praktické a logické myslenie spojené s tým, čo sa deje vo fabrike.“ 

Zelenú pásku na vstupe do CETECHu prestrihli Milan Pápay, Ján NoskoIgor Patráš, ktorí potom symbolicky pilinami pokrstili sadu nástrojov.

Projekt CETECH v hodnote takmer 125.000 eur sa mohol uskutočniť vďaka iniciatíve a financií z rozpočtu samotnej školy v Podlaviciach, pričom nechýbala  podpora rodičov žiakov, mesta Banská Bystrica, RÚZ, SOPK, Zväzu automobilového priemyslu, firiem Trendwood – twd,  Continental a ďalších partnerov.

Autor: (tom), Foto: redakčné a mesto BB