FOTO: Počet študentov na UMB sa zvýšil o viac ako 1 100

SPRÁVY
2 /

Stalo sa tak 13. novembra 2019 počas Dňa otvorených dverí , kedy sa zvýšila koncentrácia študentov na všetkých fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jednotlivé fakulty v tento deň navštívilo 1 119 študentov stredných škôl a gymnázií, ktorí prejavili záujem pokračovať v štúdiu práve na univerzite v srdci Slovenska.

Najviac uchádzačov o štúdium vstúpilo na pôdu Ekonomickej fakulty UMB, kde im v priestoroch Slávnostnej auly poskytli informácie o štúdiu, mobilitách a uplatnení absolventov. Študenti  sa zaujímali hlavne o štúdium odboru ekonomika a manažment podniku a o odbor financie, bankovníctvo a investovanie.

Fakulta prírodných vied UMB tento rok prilákala svojou pestrou ponukou takmer 280 stredoškolákov, ktorí absolvovali nielen zaujímavé prednášky našich kvalifikovaných odborníkov, ale mali možnosť priamo si vyskúšať pokusy a praktické ukážky na ôsmich katedrách FPV UMB.

O štúdium na Filozofickej fakulte UMB prejavili záujem aj krajania, Slováci žijúci v zahraničí, ktorí prišli z Nového Sadu a Ukrajiny, aby sa dozvedeli viac o ponuke našej univerzity a nahliadli do študentského života v Banskej Bystrici. Aj tento rok bol na FF UMB najvyšší záujem o štúdium prekladateľstva a odboru telesná výchova a trénerstvo.

Hudobný a divadelný program mala pripravený Pedagogická fakulta UMB, ktorá okrem iného zaujala maturantov hlavne ponukou psychológie, predškolskej a elementárnej pedagogiky a odborom ekonomika a manažment sociálnej práce.

Štúdium medzinárodných vzťahov na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB je voľbou pre tých maturantov, ktorým sú blízke minimálne dva cudzie jazyky a zaujímajú sa o dianie nielen doma, ale aj vo svete.

Súdnu sieň, aulu a začiatok právnickej kariéry na Právnickej fakulte UMB  si zvolila tento rok skupina študentov nielen z Banskobystrického samosprávneho kraja, a preto možnosť kvalitného ubytovania, ktoré poskytuje UMB, naozaj ocenili.

„Najčastejšie sa študenti zaujímali o uplatnenie v praxi, o možnosti štúdia v zahraničí a informovali sa aj na pracovné príležitosti v regióne v kombinácii so štúdiom. Tiež boli príjemne prekvapení množstvom aktivít a prednášok odborníkov z praxe, ktoré sú už bežnou súčasťou výučby na všetkých fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,“

Hovorí Vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB Ing. Dana Straková.

Deň otvorených dverí je len jedným z krokov, ktoré absolvujú naši stredoškoláci na ceste za vzdelaním a vysokoškolským štúdiom. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici im praje úspešné zvládnutie maturít a bude rada, ak od nasledujúceho akademického roka budú patriť medzi denných alebo externých študentov UMB.

Zdroj: Dana Straková , Foto: UMB BB