FOTO: Pobočka VKMK v Sásovej je vynovená vďaka projektu Knižnica ako lusk

SPRÁVY
0 /

Verejná knižnica Mikuláša Kováča presťahovala pobočku v Sásovej presťahovala do nových, Mestom Banská Bystrica zrekonštruovaných priestorov na Rudohorskej v júli 2018.

Prevažná časť priestoru zostala zaplnená starými, opotrebovanými a neesteticky pôsobiacimi knižničnými regálmi, ktoré bolo nutné nahradiť novými. Zámerom projektu „Knižnica ako lusk – II.“ bolo dokončiť estetizáciu, zvýšenie funkčnosti a odstránenie bezpečnostných rizík súčasného knižničného vybavenia (staré regály) v  nových priestoroch pobočky.

V roku 2019 knižnica spracovala projekt Knižnica ako lusk II., ktorý finančne podporil  Fond na podporu umenia. Z poskytnutej finančnej podpory sa pobočka zveľadila novými knižničnými regálmi (41 ks), ktoré umožnia prehľadné a používateľsky komfortné prestavanie celého knižničného fondu pobočky (14.406 knižničných jednotiek).

Zvýšenie kapacity úložného priestoru sa zabezpečilo doplnením 8 ks rohových regálov, ktoré sa využijú na propagáciu noviniek a tematických segmentov knižničného fondu.

Pobočka Sásová je okrem poskytovania komplexných knižnično  -informačných služieb aj centrom aktivít komunitného charakteru (stretnutie primátora a poslancov, občianskej rady s obyvateľmi sídliska, podujatia Nezávislej občianskej iniciatívy – Náš domov Sásová a ďalšie).

„Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Na dofinancovanie projektu prispel aj zriaďovateľ knižnice – Banskobystrický samosprávny kraj,“

uviedla Soňa Šóky, projektová manažérka VKMK v Banskej Bystrici.

Realizácia projektu prispela k zvýšeniu funkčnosti, atraktívnosti priestorov pobočky pre registrovaných ale aj potenciálnych čitateľov a návštevníkov podujatí.

Zdroj: Soňa Šóky , Foto: VKMK