FOTO: O pracovné pozície na Univerzitnom dni kariéry prejavilo záujem viac ako 600 študentov UMB

SPRÁVY
0 /

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. svojím príhovorom otvoril už 11. ročník Univerzitného dňa kariéry, ktorý tento mesiac zorganizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Kariérne centrum UMB v priestoroch slávnostnej auly Ekonomickej fakulty UMB.

Podujatia sa zúčastnili aj dekani, prodekanky a prodekani všetkých 7 fakúlt, ktorým moderátorka položila otázky, ktoré sa zvyknú pýtať personalisti na pracovných pohovoch. Ich odpovede boli podnetné a inšpirujúce.

Z pôvodne plánovaného počtu 26 vystavovateľov sa nakoniec na pôde univerzity stretol rekordný počet,  a to 31 vystavujúcich spoločností  pôsobiacich v rôznych sférach a regiónoch Slovenska. Cieľom Univerzitného dňa kariéry bolo sprostredkovať študentom možnosť nadviazať kontakt s praxou a podporiť  študentov a absolventov UMB pri hľadaní práce, brigády či stáže u spoločností regionálneho, národného aj medzinárodného charakteru.

Súčasťou sprievodného programu boli workshopy 4 najväčších vystavovateľov podujatia, ktoré boli ako celé podujatie, kariérne orientované. Prednášajúci sa podelili so študentami o  vzácne tipy a triky ako zaujať personalistov, aby im ich životopis otvoril dvere a pracovný pohovor a ako to na pohovore nepokaziť, čomu sa vyvarovať a na čo upriamiť pozornosť.

Viac ako  67 % opýtaných študentov by malo mať po podujatí Univerzitný deň kariéry  brigádu, prácu alebo svojho budúceho zamestnávateľa.

„Bolo to skvelé, ľudia z firiem boli priateľskí, odpovedali na všetky otázky pohotovo,“

zhodnotila jedna z opýtaných študentiek.

„Neviem či som si vybral budúceho zamestnávateľa,  ale veľmi ma zaujali spoločnosti, ktoré sa zaoberajú dobrovoľníctvom a takisto stanovisko, kde ponúkali stáže v inštitúciách EÚ,“

uviedol jeden zo študentov, ktorý tiež zhodnotil, že priestory boli dosť preplnené a niekedy museli čakať v rade.

Tento fakt je dôkazom, že účasť na podujatí bola v tomto roku najvyššia a pomer študentov zo všetkých fakúlt výrazne stúpol aj keď približne 60% prítomných,  boli študenti Ekonomickej fakulty UMB.

Vystavovatelia boli s organizáciou podujatia spokojní a podujatie dostalo pozitívne ohlasy.

„Univerzitný kariérny deň, ktorý organizuje Kariérne centrum a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je pre nás skvelá príležitosť ako sa stretnúť so súčasnými študentmi. Veľké množstvo našich zamestnancov sú absolventmi práve z Ekonomickej fakulty a v tomto trende chceme aj naďalej pokračovať. Možnosť začať svoju kariérnu cestu u nás ponúkame už počas štúdia prostredníctvom stáží. V Kronospan a Kronovision vždy radi uvítame absolventov, ktorí sú odhodlaní a chcú na sebe pracovať a rozvíjať svoj potenciál. UDK je výborne zorganizovaná udalosť, ktorej sa veľmi radi zúčastníme aj o rok. Ďakujeme,“ 

povedala Ing. Veronika Hriňová, HR Manager, Kronovision.

„Podujatia Univerzitný deň kariéry sme sa zúčastnili po prvýkrát a toto stretnutie nás príjemne prekvapilo atmosférou a interakciou. Študenti, ktorí sa zúčastnili, boli mimoriadne príjemní a prejavili veľký záujem o praktické skúsenosti. Atmosféra na podujatí bola výživná, čo nám ešte viac umocnilo celkový dojem z účasti. Celkovo to bola skvelá skúsenosť a tešíme sa na ďalšie možnosti spolupráce na takýchto udalostiach,“

zhodnotila UDK Ing. Ivana Mikitová, Executive Manager , PARTNERS.

„Pre Kariérne centrum UMB je priorita sprostredkovávať kontakty medzi študentmi a potencionálnymi zamestnávateľmi. Ďakujeme, že spolu tvoríme univerzitné dni kariéry a budujeme dobré povedomie o trhu práce. Veríme, že sa vidíme ešte vo väčšom počte na ďalšom ročníku UDK,“

dodala na záver PaedDr. Jana Štefániková, Kariérne centrum UMB

Súčasťou podujatia bola tombola s hodnotnými cenami od vystavujúcich spoločností a tiež súťaž o najpútavejší stánok, ktorý vyhrala spoločnosť CoreTEQTechnology s.r.o., ktorá bola nováčikom na  Univerzitnom  dni kariéry, ktoré je tým správnym fórom na rozbeh kariéry.

Zdroj: Dana Straková  , Foto: UMB