FOTO: V novom polyfunkčnom dome Hušták otvára svoje brány jazyková škola SPEAK

SPRÁVY
0 /

V Banskej Bystrici na konci Dolnej  a Kuzmányho ulice vyrástli dva polyfunkčné domy s modernou  architektúrou a náznakmi histórie. V jednom z nich pod názvom „Hušták“ v piatok podvečer otvárala svoje nové priestory známa jazyková škola  SPEAK.

Na mieste bývalej dievčenskej školy má nové priestory SPEAK

Nový polyfunkčný dom „Hušták“ stojí na mieste, kde do konca 70. rokov minulého storočia existoval objekt Rímskokatolíckej dievčenskej meštianskej školy z roku 1907. Školské priestory tu budú aj teraz.

Investorom celého komplexu je spoločnosť Gorea s.r.o. podľa projektu architektov Eriky a Jána Gondovcov z AG ATELIÉRu. Po dokončení stavby sa urbanisticky dotvorí uzáver Pamiatkovej rezervácie školy má nové proiestory SPEAK Banská Bystrica na jej juhozápadnom okraji, ktorý v tejto časti mesta po asanácii dievčenskej školy chýbal. Jej tvaroslovie sa premietne do architektonického výrazu novej budovy.

So samostatným vchodom na poschodí vznikli priestory určené pre jazykovú školu SPEAK, s učebňami a kanceláriami. Jej riaditeľ Radovan Ocharovich, ktorý s manželkou Janou vítal na slávnostnom otvorení hostí a kolegov, na úvod povedal:

„Najväčší potlesk dnes patrí Gjergjimu Gojanimu a jeho manželke Mariji. Gjergji je ten človek, ktorý pred tromi rokmi prišiel s myšlienkou vybudovania tohto domu a počas tých troch rokov chodil na stavbu každý deň od rána, kde sme sa aj stretávali. Ďakujem veľmi pekne za tieto nádherné priestory, veľmi si to vážime.“

Pred slávnostným prestrihnutím pásky sa prítomným prihovoril primátor mesta Ján Nosko:

Vždy ma poteší, keď sa v našom meste podarí dobrá vec, ako sú tieto priestory. Jazyková škola SPEAK má za sebou veľmi úspešnú 15 – ročnú históriu a tu začína nová etapa jej života, ktorá ju bude posúvať ďalej. Chcem vám popriať, nech sa vašej škole ďalej darí. Chodím tadiaľto denne a obdivoval som, ako v posledných týždňoch táto stavba rýchlo rástla, klobúk dolu.“

S krátkym prejavom vystúpil aj rektor UMB Vladimír Hiadlovský v ktorom spomenul, že UMB spolupracuje s jazykovou školou SPEAK necelý rok, ale toto obdobie hodnotí ako veľmi úspešné a perspektívne.

„V spolupráci s vašou školou rastú aj moji kolegovia na UMB.  Úprimne prajem SPEAK – u, aby tie ďalšie roky v týchto krásnych moderných priestoroch boli ešte úspešnejšie a darilo sa vám. Napokon nie sme tak ďaleko od seba.“

Spojenie moderny s históriou

Nový polyfunkčný dom Hušták, s ktorého výstavbou sa začalo vlani, po odovzdaní samostatných priestorov pre jazykovú školu SPEAK ešte čakajú dokončovacie práce v priľahlých častiach objektu, čo  by malo byť hotové v krátkej dobe.  Dvojpodlažný solitér s  ďalším ustúpeným zastrešeným podlažím sa nachádza medzi dvomi komunikáciami, parkoviskom a zelenou plochou, kde sa z územného hľadiska v budúcnosti tiež plánuje výstavba (kolkáreň). Objekt bude sprístupnený verejnosti aj cez pasáž, ktorá prepája chodník so zastávkou MHD a Kuzmányho ulicou. Parkovanie je zo strany chodníka pri I/66.

Na prízemí budú priestory kaviarne resp. rýchleho občerstvenia so zázemím, prenajímateľné priestory pre obchody a  služby.  Na  poschodí to je škola a ďalšie prenajímateľné administratívne  priestory. V ustúpenom hornom podlaží pod strechou vzniknú byty.  

Investor a konateľ spoločnosti Gorea s.r.o.  Gjergji Gojani pre náš portál uviedol:

„Bola to veľmi náročná stavba, ale zvládli sme ju slušne a dúfam, že sa bude ľuďom páčiť spojenie moderny s históriou. Museli sme vybavovať množstvo povolení, prekladať veľa sietí na našom pozemku. Trávil som na stavbe prakticky každý deň, žil som s týmto domom, aby to bolo všetko v poriadku. Teraz sa otvára jazyková škola SPEAK, ďalšie priestory dokončíme čoskoro.“

Jazyková škola SPEAK začína na Huštáku 5. Septembra

Kvalitná európska jazyková škola s profesionálnymi zahraničnými lektormi bude robiť zápisy študentov vo svojich nových priestoroch od pondelka 5. septembra.  Výhodou SDPEAK – u je, že na kurzoch anglického, nemeckého, ruského, španielskeho, francúzskeho, talianskeho jazyka a slovenčiny pre cudzincov študenti komunikujú bez zábran.

Učíme komunikovať v anglickom jazyku deti od 2 rokov, študentov základných a stredných škôl a dospelých. Prirodzeným spôsobom ich od malička motivujú k tomu, aby komunikovali v materskej škole SPEAK STAR, kurzoch anglického jazyka v SPEAK-u,  letnom tábore SPEAKland, na jazykových pobytoch alebo strednej škole v zahraničí,“

hovorí riaditeľ jazykovej školy SPEAK Radovan Ocharovich.

Táto škola každoročne organizuje pre deti a mládež medzinárodne uznávané Cambridgeské certifikáty Starters, Movers, Flyers, KET a PET. Mládež od 15 – 19 rokov v jazykovej škole absolvuje prípravu aj medzinárodne uznávanú skúšku FCE a CAE. Učitelia sú certifikovaní z Cambridge  na skúšanie detí a dospelých.

SPEAK je dnes členom Asociácie jazykových škôl Slovenska, v sieti škôl a predškolských zariadení Ministerstva školstva SR, prípravným centrom Cambridge English Language Assessment a od roku 2016 aj skúšobným centrom pre Cambridge English Language.  Atmosféra v škole je rodinná, postavená na dôvere a komunikácii. Učí a pracuje tu 42 mladých, dynamických, entuziastických ľudí a škola má v oblasti ľudských zdrojov jasnú víziu.

Bystrická jazyková škola SPEAK je známa aj  svojím sociálnym programom. V školskom roku 2015/16 podporila Tajácky ples, Študenský blší trh, Ples ekológov, Ples mladých a iné významné akcie v regióne.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a archív Ján Baláž