FOTO: Noc výskumníkov s vedcami v Europe

SPRÁVY
0 /

V priestoroch  bystrickej Europy 30. Septembra od 9:00 – 21:00 hod.  prebiehala Európska noc výskumníkov.  Na svoje si prišli malí i veľkí návštevníci.

V piatok mohli Bystričania navštíviť  v Europe 27 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinskej univerzity. Predstavila sa aj spoločnosť Granvia, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Energoland a viaceré výskumné ústavy SAV.

Dopoludnia  sa v dvoch sálach Cinemax BB konali zaujímavé vedecko – popularizačné prednášky.  Jednotlivých stánkoch rozmiestnených prakticky po celom obchodnom centre predvádzali zástupcovia jednotlivých inštitúcií praktické ukážky svojich vedeckých objavov a zaujímavostí z rôznych  oblastí vedy a výskumu.

Jednotlivé katedry UMB  prezentovali svoje vlastné témy. Od práce tlmočníkov cez vzorky meteoritov a tektitov, chemické pokusy, šírenie a videnie zvuku až po jednoduché fotografovanie cez otvor v tmavej komore.  Naozaj bolo čo vidieť, vyskúšať si to a rozmýšľať pri tom.

Festival vedy –  Európska noc výskumníkov

Je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska – Curie actions. Noc výskumníkov sa paralelne organizuje v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us (Výskumníci sú medzi nami)“ priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.

Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Noc výskumníkov na Slovensku

U nás sa aj tento rok koná už tradične posledný septembrový piatok – 30. 9. 2016. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo takmer tisíc vedcov a výskumníkov, vyše 40.000 žiakov a študentov. Všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna 163.200 návštevníkov.

Hlavný organizátor podujatia – Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity za pomoci Slovenskej akadémie vied, portálu EurActiv.sk a Centra vedecko – technických informácií SR, opäť pripravili bohatý a maximálne pestrý program, ktorý oslovuje všetky vekové kategórie a záujmové skupiny.

Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom sa dôraz kladie predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Práve s dôrazom na tieto ciele sa pripravovala aj Noc výskumníkov na Slovensku v piatich mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici

Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 30. septembra pripravili pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.

Autor: (tom) a nocvyskumnikov.sk, Foto: Mirka Chabadová