FOTO: Na Štiavničkách začala komplexná rekonštrukcia vonkajšieho areálu krytej plavárne

SPRÁVY
10 /

Vonkajší areál Krytej plavárne na Štiavničkách prejde v najbližších mesiacoch rozsiahlou revitalizáciou. Realizácia projektu je financovaná vďaka získanej vládnej dotácii v objeme 800 000 eur vyčlenenej na podporu organizačného zabezpečenia najväčšieho multišportového mládežníckeho podujatia EYOF 2022.

Vysúťažený zhotoviteľ prevzal stavenisko

Výsledkom stavebných prác bude komfortný a kvalitný priestor určený nielen pre  športovcov a športové kluby, ale aj pre všetkých návštevníkov plavárne.

V uplynulom týždni si vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť ViaStav BB, s. r. o. Banská Bystrica, prevzal stavenisko a dnešným dňom začína s komplexnou revitalizáciou západnej a severnej časti areálu obľúbeného športoviska domácich obyvateľov iľudí z okolitých miest.

Je to jedna z najstarších plavární na Slovensku s 50-metrovým bazénom, ktorý bol v roku 2010 kompletne zrekonštruovaný. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa vtedy nepodarilo obnoviť okolie plavárne. Preto som rád, že v rámci príprav na EYOF 2022 vláda vyčlenila prostriedky na dobudovanie infraštruktúry a areálu plavárne. Cieľom projektu je vybudovať 65 parkovacích miest, verejné osvetlenie, zrealizovať parkové úpravy, osadiť lavičky, smetné košeči nový prístrešok na ochranu neďalekého prameňa. Myslím si, že revitalizáciou vznikne pre návštevníkov pekný a kvalitný priestor,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

V areáli ďalej pribudne detské ihrisko s hojdačkami, outdoorové prvky a streetballové ihrisko. Od parkovacích plôch budú chránené oplotením s bráničkou.  Sadové úpravy zahŕňajú položenie nového trávnika a výsadbu kríkov, pričom nebude vyrúbaný žiaden strom. Súčasťou úprav je dovybavenie terasy na hlavnej budove plavárne, jej  napojenie schodiskom na spevnené plochy parkoviska a podobne. Na terase vznikne brodisko so sprchou i ležadlá.

Som rád, že zhruba po dvoch rokoch projektovania a rôznych námietkach v stavebnom konaní sa nám podarilo sfinalizovať podmienky, pristúpiť k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa a v minulom týždni k podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. V rámci celej revitalizácie sa areál krytej plavárne stane výborným miestom pre šport a relax. Okrem parkovacích miest, ktorých je tu nedostatok, sme poňali celú obnovu tak, aby tu vznikol dostatočný priestor pre športovú prípravu, najmä pre plavcov a ich kondičné tréningy. Zároveň bude možný presun z terasy plavárne na plánované športoviská,“

dopĺňa Dušan Argaláš, riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti MBB, a. s.

Dušan Argaláš

Dušan Argaláš

Celková výška investície predstavuje po verejnom obstarávaní  333 333 eur. V prípade priaznivého počasia by mali byť stavebné práce ukončené do troch mesiacov.

„Teší nás, že sme túto zákazku vyhrali, a že ju budeme realizovať. Dnešným dňom začíname s prvými búracími prácami, hrubými terénnymi úpravami. Následne zrealizujeme dažďovú kanalizáciu, ktorá odvodňuje parkovisko, potom prekládku plynovodu a ďalej budeme pokračovať v riešení ihrísk, workoutových prvkov,  úpravách terasy a pod. Veríme, že nás počas stavebných prác nič neprekvapí a počasie nám bude priať,“

uvádza Ľuboš Lieskovský, konateľ spoločnosti ViaStav BB, s. r. o. Banská Bystrica.

Ľuboš Lieskovský

Ľuboš Lieskovský

V súvislosti s organizáciou EYOF 2022 budú okrem revitalizácie okolia plavárne zmodernizované aj vnútorné priestory. Na plavárni pribudne príslušenstvo potrebné pre organizáciu vrcholových plaveckých súťaží danej medzinárodnej úrovne. Mesto všetkých návštevníkov plavárne a plážového kúpaliska o zhovievavosť a trpezlivosť počas stavebných prác. Od pondelka 14. júna 2021 je plaváreň otvorená už pre širokú verejnosť podľa pôvodného cenníka bez obmedzení. K dispozícii sú všetky bazény a atrakcie. Obnovený je aj náramkový systém, ktorý bol dočasne pozastavený.

„Keďže okres Banská Bystrica sa dostal do žltej farby v rámci COVID automatu, od dnešného dňa už neexistujú nejaké zvláštne opatrenia, ktoré by návštevník pocítil. Musíme samozrejme dodržať 50-percentnú kapacitu plavárne, ale to je dostatočné v zmysle nášho prevádzkového poriadku, čiže 239 ľudí môže ísť cez turnikety. K dispozícii sú všetky bazény aj atrakcie. Naplno beží náramkový systém a platí pôvodný cenník. Chceme poprosiť návštevníkov o trpezlivosť, keďže v okolí plavárne sa stavia a našli si parkovanie blízko na Štiavničkách,“

vysvetľuje Argaláš.

Krytá plaváreň Štiavničky v Banskej Bystrici

Je jednou z najstarších krytých plavární s 50 metrovým plaveckým bazénom na Slovensku. Banskobystrickej verejnosti bola slávnostne odovzdaná do prevádzky 29. augusta 1975 pri príležitosti osláv 31.výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Plaváreň okrem 50 metrového plaveckého bazéna bola v tom čase vybavená dvoma skokanskými mostíkmi a dvoma parnými saunami. V suteréne plavárne bola zriadená samostatná prevádzka mestskej sauny.

Plaváreň okrem bežnej verejnosti využívajú všetky základné školy z Banskej Bystrice a širšieho okolia pre základný plavecký výcvik žiakov základných škôl. Podmienky pre športovú prípravu v nej postupne našli plavci a päťbojári – členovia neďalekého armádneho športového strediska Dukla Banská Bystrica a neskôr aj členovia viacerých banskobystrických plaveckých a športových klubov pracujúcich prevažne s mládežou.

V novodobej histórii plaváreň prešla počas rokov 2009-2010 rozsiahlou komplexnou rekonštrukciou v objeme približne 8 miliónov eur, ktorá spočívala v kompletnej výmene celej bazénovej technológie, v osadení nového nerezového 50 metrového plaveckého bazéna s nižším dnom (1,1 – 2,1m) s bočným osvetlením pod úrovňou hladiny.

Pribudol relaxačný bazén so systémom víriviek, detský bazén a tobogan. Obľúbené parné sauny pre mužov a ženy nahradila jedna kapacitne väčšia spoločná parná sauna. Rozsah poskytovaných služieb objektu plavárne sa rozšíril o samostatné prevádzky sauny, reštaurácie, bufetu a športového obchodu.

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom), Foto: redakčné a vizualizácie