FOTO: Ktosi vyrúbal na Fončorde mladé stromy vysadané dobrovoľníkmi z participatívneho rozpočtu

SPRÁVY
14 /

Bystričania si ešte pamätajú, ako sa na  Fončorde a v Rudlovej  Sásovej na prelome apríla a  mája  vysádzali vďaka dobrovoľníkom desiatky stromov. Išlo o realizáciu 1. etapy projektu 100 nových stromov pre Banskú Bystricu, na ktorý získalo financie z participatívneho rozpočtu mesta pod Urpínom občianske združenie NOVÉ TVÁRE / NEW FACES.

Predseda OZ Nové tváre/New Faces Vladimír Ivan vtedy k výsadbe nových stromov na Fončorde uviedol:

„Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do 1. etapy realizácie projektu z Participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica. Vedenie mesta a poslanci, dobrovoľníci spolu s občanmi z Ukrajiny vysadili symbolicky na Kyjevskom námestí stromy slobody. Špeciálne poďakovanie patrí spoločnosti ZAaRES.“

Ubehli tri mesiace a stala sa neuveriteľná vec. Zatiaľ neznámy vandal tento týždeň na Kyjevskom námestí vyrúbal resp. odrezal časť vysadených stromov dobrovoľníkmi.

„A dosť! Práve podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Posledný aprílový víkend sa uskutočnila  1. etapa projektu z participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica – 100 nových stromov pre BB. Primátor Ján Nosko spolu s viceprimátormi Jakubom Gajdošíkom, Milanom Lichým, poslancom Martinom Majlingom, členmi OZ New Faces (autori projektu), aktívnymi obyvateľmi Fončordy spolu s občanmi z Ukrajiny vysadili symbolicky na Kyjevskom námestí stromy slobody,“

povedal v stredu nahnevaný iniciátor projektu Vladimír Ivan.

Vladimír Ivan

Vladimír Ivan

Stromy sú pre nás všetkých veľmi dôležité, pretože bez kyslíka, ktorý ich listy vylučujú, by bol život na Zemi veľmi odlišný. Dôležitosť stromov teda spočíva v tom, že bez týchto nádherných rastlín by planéta bola iba púšť.

„A dnes po troch mesiacoch od realizácie je skutkový stav žalostný! Na Kyjevskom námestí sú všetky stromy (3 ks) vyrúbané! Do rána opäť niekto vyrúbal mladú slivku aj pred modrým kostolíkom! Hanba, hanba, hanba vandalizmu a útokom na zeleň. Prosím vážme si viac prostredie v ktorom žijeme a dýchame,“

dodal Ivan.

Dúfajme, že polícii sa podarí vypátrať aj nezodpovedného vandala, ktorý bezcitne znehodnotil prácu Bystričanov a zničil živé stromy.   Ďalšia  etapa projektu výsadby nových stromov v meste pod Urpínom bude pokračovať na jeseň.

Dnešné vandalstvo azda neuberie dobrovoľníkom chuť vysadiť v našom meste ďalšie nové stromy.

Autor: (tom), Foto: mesto BBa FB