FOTO: Kaštieľ Radvanský bude mať onedlho novú severnú strechu

SPRÁVY
7 /

Prvá etapa rekonštrukcia kaštieľa Radvanských sa postupne blíži do úspešného konca. Stavbári nezaháľajú ani v zime a vo februári by mali dokončiť novú strechu nad severným krídlom.

Boli sme sa pozrieť priamo na stavbe, v akom stave je prebiehajúca rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky. Stavbyvedúci Ing. Miroslav Dušek zo spoločnosti PRIMA INVEST, spol. s r.o. nás ochotne previedol novovznikajúcimi priestormi pod zrekonštruovanou strechou nad severným krídlom., kde sa pracuje aj počas zimy.

Umožňuje to originálna ochranná strešnú konštrukcia, pod ktorou sa dá pracovať aj za nepriaznivého počasia. Stavbári odstránili pôvodnú plechovú strechu aj s dreveným krovom, ktorého časti boli spráchnivené. V strešnom priestore sa nachádzalo množstvo menších klenieb s násypom. Ten sa musel odstrániť, pričom sa v ňom našli aj niektoré historické artefakty. Dohľad nad stavbou majú pamiatkári.

„Nad klenbami sa urobil nový železobetónový strop. Museli sme vytvoriť priestor na osadenie schodišťa, vybudovať výťah, nanovo vymurovať komíny, osadiť nový drevený krov s oceľovými nosníkmi v podkroví a vybudovať členenú rímsu s renesančnými prvkami.  Práve sa zatepľuje strecha a kladie medená plechová krytina so svetlíkmi, dovedieme sem vzduchotechniku a ďalšie siete.“

uviedol stavbyvedúci Miroslav Dušek.

V novom podkroví budú učebne a kancelárie Akadémie umení, priestory pre výstavy a kultúrno – spoločenské akcie. Podobne sa zrekonštruuje strecha nad južným krídlom, ale bez podkrovia. Ako sme si všimli, zo severného krídla sa vypustili oceľové konzoly na osadenie budúceho prekrytia  nádvoria oceľovo – sklenenou kupolou.  

Od zahájenia rekonštrukcie kaštieľa Radvanských na jar 2016 sa v areáli vykonali nevyhnutné zabezpečovacie práce proti zatekaniu vody a prenikaniu vlhkosti do objektu, položili sa nové inžinierske siete a zabezpečila ochrana najvzácnejších historických artefaktov v interiéroch. Súčasne  na stavbe pracovali archeológovia, ktorým sa podarilo nájsť niekoľko zaujímavých historických pamiatok.

Prvá etapa rekonštrukcie renesančného klenotu v Radvani by mala byť ukončená v lete tohto roka. Na jej financovanie sa využili vládne zdroje vo výške jeden milión eur, k čomu v roku 2014 výrazne prispel vtedajší minister školstva Peter Pellegrini (v súčasnosti podpredseda vlády pre investície a informatizáciu).

Na ďalšie etapy rekonštrukcie kaštieľa Radvanských sú potrebné ďalšie financie z viacerých externých zdrojov, vrátane eurofondov. Tie zháňa mesto Banská Bystrica v spolupráci s Akadémiou umení. Primátor Ján Nosko k tomu povedal:

Verím, že cez ministerstvo kultúry, rokovaniami s Úradom vlády a s pomocou rôznych fondov sa nám podarí získať ďalšie finančné prostriedky na dokončenie  celej rekonštrukcie v ďalších etapách.“

Okrem rekonštrukcie samotného kaštieľa Radvanských prejde obnovou aj historický park. Všetko bude záležať na tom, kedy sa podarí získať potrebné finančné zdroje. To je teraz kľúčová úloha pre bystrickú samosprávu a Akadémiu umení.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová