FOTO: Deň bez áut na ZŠ Trieda SNP 20 Banská Bystrica

SPRÁVY
0 /

Minulý týždeň sa na Základnej škole, Trieda SNP 20 pri príležitosti „Svetového dňa bez áut“, ktorý sa po prvýkrát oslavoval v roku 2000 a Európskeho týždňa mobility, konalo obľúbené podujatie „Stretnutie rodičov, starých rodičov a priateľov školy Trieda SNP 20“. Na dopravnom ihrisku pri základnej škole sa stretli deti, rodičia a starí rodičia.

Riaditeľ školy Mgr. Sergej Čabala privítal prítomných rodičov, starých rodičov, deti, zamestnancov z oddelenia cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici a taktiež príslušníkov Mestskej polície Banskej Bystrice, ktorí dohliadali na plynulý priebeh dopravnej výchovy žiakov ZŠ Trieda SNP 20.

Následne sa v sprievode vychovávateliek presunuli na jednotlivé stanovištia. Okrem praktickej časti, ktorú absolvovali na dopravnom ihrisku sa žiaci naučili, ako a kde sa môžu bezpečne hrať i ako sa má správať účastník cestnej premávky.

Po absolvovaní jazdy zručnosti na šliapacích autíčkach pod dozorom mestských policajtov čakali žiakov ďalšie aktivity. Vychovávateľky pre nich pripravili dopravný kvíz, taktiež sa dozvedeli o povinnej výbave bicykla a cyklistu. Žiaci preukázali svoje vedomosti o dopravných značkách a výtvarnou formou vytvorili plagát svojho oddelenia zameraný na ekologické formy dopravy.

Pre rodičov, starých rodičov a hostí bolo pripravené aj malé pohostenie a chutný guláš. Počasie nám prialo a tak sme spoločne prežili príjemné popoludnie plné dopravných aktivít a zábavy.

Riaditeľ ZŠ Čabala na záver povedal:

„Chcel by som poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa podieľali pri organizovaní tejto školskej akcie. Našim želaním je, aby dopravná  výchova pomohla  deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Dopravná výchova detí je významný prvok v znižovaní tragédií na našich cestách!“

Zdroj: Sergej Čabala , Foto: ZŠ Trieda SNP BB