FOTO: Bystričania si v Sásovej a Rudlovej pripomenuli výročie narodenia M. R. Štefánika

SPRÁVY
4 /

Miestny klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, spolu s mestom Banská Bystrica,  Asociáciou Slovenských Levov,  Občianskou radou Rudlová-Sásová II a občanmi mesta Banská Bystrica, si spoločne v pondelok spomienkovým zhromaždením, položením kytíc i vencov pri buste v starej Sásovej a pri pamätníku padlých v Rudlovej, pripomenuli 142. výročie  narodenia M. R. Štefánika.

Tradičného spomienkového stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, poslanci MsZ Matúš MolitorisMarek ModranskýStanislav Mičev, politológ Branislav Kováčik, predseda Občianskej Rady Rudlová -Sásová II. Andrej Refka  a ďalší predstavitelia verejného života v meste pod Urpínom.

Na úvod predseda banskobystrického Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Matúš Molitoris, ktorý je zároveň aj mestským poslancom, všetkým prítomných privítal a povedal:

 „Odkaz Štefánika, zhmotnený vo výroku Pre ľudí pevných predsavzatí niet nemožností, je v dnešnej dobe ešte viac aktuálny ako kedykoľvek predtým. Pretože práve to pevne predsavzatie, ktoré mal Štefánik od narodenia, až po svoju smrť, by malo byť našou inšpiráciou nevzdať sa v týchto neľahkých časoch a pevne stáť za Štefánikovými predsavzatiami chrániť a rozvíjať ideály demokracie, humanizmu a slobody, bez zbytočných kompromisov. Obzvlášť ak sme svedkami situácie, či doby ktorú dnes prežívame nielen doma, ale aj vo svete.“

Zľava Andrej Refka, Branislav Kováčik a Matúš Molitoris

Zľava Andrej Refka, Branislav Kováčik a Matúš Molitoris

Banská Bystrica momentálne dýcha športom, no ani počas týchto dní nezabúda mesto na históriu, ktorá sa spája s veľkými osobnosťami nášho národa. Pred 142 rokmi sa narodil jeden z najväčších Slovákov – Milan Rastislav Štefánik, a preto si ho pripomenuli Bystričania v starej Sásovej a Rudlovej.

„Osobnosť M. R. Štefánika mala najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja a zároveň zohrala dôležitú úlohu pri organizovaní česko-slovenských légií.  Som rád, že v Banskej Bystrici existuje klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ale aj ďalší aktívni ľudia, ktorí sa starajú o to, aby bol jeho silný odkaz stále živý. Ďakujem, že aj vďaka vám nezabúdame, a neustále si pripomíname minulosť, ako aj posolstvo jednej z popredných postáv našej modernej histórie,“

uviedol primátor mesta n Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Všetci prítomní si zaspievali  hymnickú báseň  „Kto za pravdu horí“, ktorú napísal Karol Kuzmány:

Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva právo život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Keď zahrmia delá, orol zaveje,
za slobodu milú kto krv vyleje,
pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik

Predseda Občianskej rady Rudlová – Sásová II. Andrej Refka sa k tradičnému podujatiu vyjadril slovami:

„Málokto tak výrazne ovplyvnil naše moderné dejiny, ako bytostne slovenský, zároveň moderne európsky, svetovo rozhľadený a uznávaný, ako Milan Rastislav Štefánik. Preto je dôležité poznať históriu a uctiť si odkaz tohto velikána, ako jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín. Svoje  etické, morálne mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť, milovať, pracovať.“ Najmä v dnešnej dobe, by sme si mali pripomínať aj jeho výrok „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“

Vystúpil aj politológ Branislav Kováčik:

 „Spomienkové podujatie pri príležitosti 142. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika nám pripomína aký dôležitý je význam osobností pre verejný a spoločenský život. Rovnako ako v minulosti, tak aj dnes sa ukazuje aký vplyv majú ľudia výnimočných kvalít, ktorí dokázali ovplyvniť ducha svojej doby. Milan Rastislav Štefánik, diplomat a štátnik svojou osobnou angažovanosťou v nezastupiteľnej miere prispel k vzniku a etablovanou spoločného štátu Čechov a Slovákov. Jeho odkaz pre súčasnosť je stále živý a ukazuje nám, aký je rozdiel medzi politikom a štátnikom.“

Spomienkové stretnutie nadviazalo na putovnú výstavu Milan Rastislav Štefánik – Stopy života, ktorá putovala aj banskobystrickými základnými školami. Aj týmto spôsobom približuje Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v spolupráci s mestom Banská Bystrica, život a dielo významného rodáka z Košarísk, ako aj ďalšie aktivity so zámerom pripomenúť si výročie narodenia Štefánika.

Busta M. R. Štefánika sa v Banskej Bystrici stala pamätným miestom na veľkého syna slovenského národa a príležitostne sa tu konajú spomienkové stretnutia občanov, akým bolo aj to pondelkové.

Autor: (tom), Foto: Miestny klub Spoločnosti M.R. Štefánika a FB