FOTO: Banská Bystrica si pripomenula 74. výročie oslobodenia

SPRÁVY
0 /

Mladí i vekom starší Bystričania s hosťami si v pondelok hodinu pred poludním  uctili 74. výročie  oslobodenia mesta pod Urpínom vojskami Červenej a Rumunskej armády z 25. na 26. marca 1945 v druhej svetovej vojne .

Mesto Banská Bystrica si každoročne pripomína význam tejto historickej udalosti symbolickým kladením vencov k Čiernemu obelisku na Námestí SNP, ktorý je symbolom  odkazu padlých hrdinov a svedkom osláv oslobodenia srdca Povstania. Pietneho aktu sa zúčastnili hostia s delegáciami, medzi ktorými boli:

predseda vlády SR Peter Pellegrini

ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková

veľvyslankyňa Rumunskej republiky na Slovensku Steluta Arhire

veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko  v SR Joachim Bleicker

veľvyslanec Českej republiky v SR Tomáš Tuhý

radca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Andrej Šabanov

radca veľvyslanectva Ukrajiny v SR Olexandr Cuprenko

vedúci regionálnej kancelárie prezidenta SR v Banskej Bystrici Stanislav Líška

prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Július Ernek

predseda BBSK Ján Lunter

primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko

bývalý primátor mesta Ján Králik

veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl SR generálmajor Ľubomír Sloboda

predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár

predseda Oblastného výboru SZPB Banská Bystrica Ján Pacek a ďalší hostia.

oslavy3

Predstavitelia jednotlivých delegácií položili vence k Čiernemu obelisku. Po slovenskej štátnej hymne mala úvodné slovo hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová, ktorá privítala všetkých hostí i občanov, medzi ktorými bolo množstvo školákov.

oslavy19

Ako prvý vystúpil primátor mesta Ján Nosko, ktorý vo svojom prejave okrem iného uviedol:

„V roku 1945, presne 25. marca príslušníci Červenej armády a rumunskí vojaci vybojovali pre naše mesto mier a vymanili ho z fašistického zovretia. Aj napriek tomu, že uplynulo už 74 rokov od tejto významnej historickej udalosti, som rád, že sme sa dnes stretli pri Čiernom obelisku, aby sme našim osloboditeľom vzdali úctu. Teší ma najmä to, že pri pietnom akte kladenia vencov nechýbajú ani žiaci z banskobystrických základných škôl. Mladí ľudia sú vnímaví a ich názory a presvedčenia sa časom formujú. Vyrastáte v dobe plnej násilia a sami vidíte, čo sa vo svete deje,  preto je história dôležitá. Pomáha nám nezabudnúť a vyvarovať sa chýb z minulosti. Ľudský život je jedinečný, preto sa k druhým ľuďom správajte tak, ako chcete, aby sa oni správali k vám – s úctou. Banská Bystrica je mesto, ktorého sa vojna dotkla a nič podobné už nemôžeme dopustiť my ani budúce generácie. Ďakujem všetkým, ktorí dnes prišli.“

oslavy34

K účastníkom spomienkového stretnutia na našich osloboditeľov sa prihovoril aj slovenský premiér Peter Pellegrini:

„Výročia významných udalostí našich dejín sú príležitosťou nielen vyjadriť úctu tým, ktorí si to zaslúžia, ale je to aj dôvod zamyslieť sa, aký význam majú pre súčasnosť. Dnes sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia nášho mesta z fašistického zovretia. Som nesmierne hrdý, že Banská Bystrica aj po desaťročiach od jej oslobodenia v pietnej spomienke vzdáva úctu sovietskym a rumunským vojakom, ktorí nám ďaleko od svojich domovov priniesli ten najvzácnejší dar – slobodu. Avšak nielen Banská Bystrica má svoju vojnovú históriu. V druhej svetovej vojne sa pripravovalo vyvraždenie celých národov a zahynulo v nej 50 miliónov ľudí. Tieto čísla sú strašné a nabádajú k ostražitosti voči všetkým prejavom netolerantnosti, fanatizmu a nenávisti. Prekvapuje ma aj v dnešnej dobe hrozba násilia, intolerancie, rasovej či náboženskej neznášanlivosti.“

Ďalej premiér pokračoval:

„Mladí ľudia by mali vedieť, čo znamenala vojna, totálne nasadenie a holokaust. Mali by vedieť o nacistických zločinoch proti ľudstvu. Lebo stále platí, že len národ, ktorý pozná svoju minulosť, je schopný jej opakovaniu zabrániť. Vážme si všetkých priamych účastníkov bojov proti fašizmu a nacizmu, vojnových veteránov, ale aj tých, ktorí ich odkaz uchovávajú a rozvíjajú. Chráňme si Slovensko a nedovoľme, aby sa myšlienky intolerancie, xenofóbie a nenávisti u nás udomácnili. Nielen z úcty k tým, čo na bojiskách položili svoje životy, ale predovšetkým pre našu bezpečnosť a bezpečnosť našich detí i v budúcnosti.“

oslavy35

Predseda Oblastného výboru SZPB Banská Bystrica Ján Pacek prítomným pripomenul odkaz oslobodenia pre dnešok:

„Stojíme pri obelisku, ktorí nám a verím aj generáciám po nás bude pripomínať, že sloboda nie je niečo, čo nám bolo len tak dané, ale že bola vykúpená krvou a ľudskými obeťami.   Pripomíname si oslobodenie mesta a ukončenie II. svetovej vojny, keď fašistická čižma s jej slovenskými prisluhovačmi plienili a likvidovali tých, ktorí sa postavili na záchranu podstaty Slovanstva. Preto sme sa zišli dnes na tomto pietnom mieste, aby sme vyjadrili vďaku všetkým tým, ktorí sa podieľali na porážke fašizmu a nacizmu, s ktorého prejavmi sa žiaľ ešte stretávame aj dnes Spomíname na 60.000 vojakov Červenej armády, 10.000 rumunských vojakov a 2.500 vojakov I. Československého armádneho zboru, ktorí padli pri oslobodzovaní našej vlasti. Ďakujeme a nezabúdame.“

Na záver pietnej spomienky na oslobodenie mesta zahrala na husliach Miriam Minková zo ZUŠ Jána Cikkera.

oslavy37

Z histórie vieme, že ku koncu vojny sa sovietske a rumunské vojská sa postupne približovali k Banskej Bystrici aby ju oslobodili. 24.marca sa stretli s Nemcami v obci Radvaň, ktorá vtedy ešte nebola súčasťou mesta. Zahynulo tam 17 spojeneckých vojakov.

Ráno 25. marca 1945 na Kvetnú nedeľu začali v meste pod Urpínom pouličné boje. Tie trvali asi do druhej hodiny popoludní a vyžiadali si životy 12 sovietskych vojakov.  Povstalecké mesto sa nasledujúci deň 26. marca  1945 stalo opäť slobodným. To zostane navždy napísané v generačnej pamäti Bystričanov…

oslavy40

 

Autor: (tom), Foto: redakčné a FB