FOTO: Banská Bystrica aj v septembri hýri letnými farbami, kosila sa lúka v Laskomeri

SPRÁVY
1 /

Mesto pod Urpínom je známe svojou kvetinovou výzdobou, ktorá krášli ulice nášho mesta od jari až do jesene. Stalo sa septembrovou  tradíciou, že sa kosí lúka v Laskomeri s odstránením inváznych rastlín v mokradi.

 Kvetinová výzdoba mesta

Záhradnícke a rekreačná služby (ZAaRES) vysadili v jarných a letných mesiacoch viac ako 70 tisíc kvetov v letničkových záhonoch a mobilnej zeleni. Okrem toho sa použilo vyše 5 tisíc trvaliek rôznych druhov.

Begónie, petúnie, gazánie, muškáty či šalvie. To je len úzky výber z pestrého sortimentu, ktorý v tomto roku skrášľoval verejné priestranstvá na území nášho mesta.

„Ešte nejaký čas, kým bude teplejšie s prevládajúcimi slnečnými dňami, sa budeme môcť potešiť pohľadmi na pestrofarebné záhony kvetov. Ďakujem kolegom a kolegyniam zo ZAaRESu, ktorí svojou mravenčou prácou skrášľujú naše verejné priestranstvá počas celého roka,“

uviedol primátor mesta Ján Nosko.

Už čoskoro sa Banská Bystrica oblečie do jesenných farieb. V meste pribudnú ďalšie tisícky tulipánov, narcisov, hyacintov, ale aj sirôtok, nezábudiek i sedmokrások.

Počas prvých mrazivých rán sa však bude postupne mobilná zeleň demontovať. Záhony a kruhové objazdy, ktoré boli zmenené na trvalkové, zostanú nezmenené. Rastliny citlivé na mráz a sneh sa prikryjú smrekovou čečinou, ktorá ich teplotne izoluje a mechanicky chráni.

Tradičné kosenie lúky v Laskomeri s odstránením inváznych rastlín

Oddelenie životného prostredia MsÚ v Banskej Bystrici každoročne upozorňuje vlastníkov pozemkov na výskyt inváznych druhov rastlín, ako aj na spôsob ich likvidácie. Oznamy sú pravidelne zverejňované na úradnej tabuli, webovej stránke mesta i v Radničných novinách.

Invázne rastliny sa nielenže rýchlo šíria, ale majú tiež schopnosť vytláčať tie pôvodné, a to aj na veľkých plochách. Vyskytujú sa najmä pri cestách, v okolí železničných tratí, pozdĺž povodia riek a potokov či na neobrábaných častiach lúk. K najznámejším patria Zlatobyľ kanadská, Ambrózia palinolistá, Boľševník obrovský, Netýkavka žliazkatá, Pohánkovec Japonský a podobne.

Aj napriek upozorneniam však niektorí vlastníci pozemkov invázne rastliny neodstránia. Vtedy im mesto v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia zasiela výzvy.

Stredajšie popoludnie preto opäť patrilo každoročnej akcii, ktorej cieľom je upozorniť na dôležitosť riešenia tohto problému. O pokosenie celej lúky v Laskomeri sa postaralo poľnohospodárske družstvo Podlavice už počas predchádzajúcich dní.

Zástupcovia mesta, ZAaRES-u, Mestských lesov Banská Bystrica, s. r. o. a Chránenej krajinnej oblasti Poľana v tejto lokalite ručne vykosili mokraď, v ktorej rastú chránené druhy rastlín, najmä Vstavačovce májové – voľne rastúce orchidey. Celú plochu zároveň vyhrabali, aby mali pôvodné druhy tráv a kvetov možnosť ďalej rásť.

„Všetkým zúčastneným ďakujeme za chuť, odhodlanie a ochotu podať pomocnú ruku,“

poďakoval sa primátor Nosko.

Zdroj: Mesto Banská Bystrica a (tom)  , Foto: ZAaRES