EYOF Banská Bystrica 2022 prihliada aj na súčasnú zmenu klímy

SPRÁVY
1 /

Multišportové podujatie svetových rozmerov, na ktorom sa zúčastní približne 6 000 akreditovaných osôb a tisíce návštevníkov, predstavuje do istej miery záťaž aj pre životné prostredie. Preto je jedným z pilierov Európskeho olympijského festivalu mládeže trvalá udržateľnosť, zelené riešenia a snaha o redukciu negatívneho vplyvu na naše okolie.

Ekologická udržateľnosť EYOF 2022

V rámci súčasnej doby a klimatickej zmeny, ktorej čelíme, považuje tím Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF Banská Bystrica 2022 za dôležité nabádať  účastníkov a fanúšikov podujatia k zodpovednejšiemu spôsobu života.

Organizačný výbor EYOF 2022 dbá na prepojenie udržateľnosti a športu. Snaží sa vychovávať a upozorňovať, že len zmenou našich návykov a zodpovedným prístupom vieme redukovať negatívne vplyvy na našu planétu. EYOF v Banskej Bystrici má svoje špecifiká, aj preto je príprava takéhoto medzinárodného podujatia pre organizátorov veľkou výzvou po každej stránke.

Napriek mnohým prekážkam sme sa počas príprav snažili o udržateľnejšie riešenia a zároveň sme hľadali zelenšie možnosti, ktoré sme aspoň z časti realizovali. Udržateľnosť sa stala počas dlhých mesiacov príprav jazykovou výbavou mnohých členov organizačného výboru, čo je dobrá štartovacia línia aj pre budúce podujatia,“

hovorí riaditeľka oddelenia udržateľných projektov EYOF Zuzana Moravčíková.

Organizátori od začiatku hľadali partnerov primárne zo Slovenska, ktorí sa vo svojich výrobných postupoch zameriavajú na ekológiu.

Vďaka tomu máme napríklad medaily vyrobené lokálnou spoločnosťou z Kremnice, medailové podnosy vznikli vďaka šikovným rukám miestneho umeleckého rezbára,  slávnostnú hudbu, ktorá zaznie počas oceňovania športovcov skomponovali na Konzervatóriu J. L. Bella v Banskej Bystrici,“

dopĺňa Moravčíková.

K ďalším príkladom patrí napr. oblečenie z recyklovaných materiálov, pódium vyrobené z recyklovaného plastu, efektívne nastavenie odpadového hospodárstva v zmysle cirkulárnej ekonomiky, opakovane použiteľné fľaše pre všetkých účastníkov podujatia, ale aj digitalizácia a elektronizácia interných procesov s úmyslom redukcie použitia papiera.

Dôležité bolo zároveň prijať opatrenia v oblasti stravovania zamerané, okrem iného, na redukciu tvorby potravinového odpadu efektívnym nastavením podávania jedla a pod. Symbolickým činom bolo vysadenie stromov v Banskej Bystrici či vytvorenie zelených DESATORO odporúčaní.

V spolupráci so Slovenským olympijským športovým výborom a školským edukatívnym projektom sme pod odborným vedením prostredníctvom Ekoworkshopov pripravili Desatoro zelených opatrení. Vymysleli ich mladí ľudia vo veku športovcov, ktorí sa na podujatí zúčastnia.  Veríme, že práve jednoduchou a nenásilnou formou budú účastníkov a fanúšikov podujatia nabádať k zodpovednejšiemu spôsobu života voči životnému prostrediu,“

vysvetľuje  riaditeľka oddelenia udržateľných projektov EYOF.

K zeleným DESATORO patrí napr. šetrenie energiou zhasínaním svetla, recyklácia a triedenie odpadu, redukcia plastov používaním vlastnej fľašky, šetrenie vody rýchlym sprchovaním, redukcia tvorby emisií využívajúc na odľahčenie dopravnej záťaže  chôdzu, autobusové alebo vlakové spojenia v regióne pre dobrovoľníkov.

Ocenenie pre Banskú Bystricu od bývalých členov vlády

V piatok sa bol na pripravené športoviská EYOF v Banskej Bystrici pozrieť bývalý premiér Peter Pellegrini, ktorého vláda schválila finančnú podporu tomuto najväčšiemu medzinárodnému podujatiu na Slovensku v roku 2022:

Vyjadril sa aj bývalý podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a predtým košický primátor Richard Raši, ktorý po odmietnutí organizácie EOYF Košicami v plnej miere podporoval Banskú Bystricu:

„Keď má mesto dobré vedenie, ktoré sa dokáže chytiť príležitostí a ktoré nepozná slová NEDÁ SA, tak to mesto prekvitá. Ako Banská Bystrica, ktorá žije Olympijským festivalom mládeže EYOF 2022. Keď košický primátor Polaček odmietol milióny eur na rekonštrukciu a vybudovanie športovísk a internátov v meste, Bystričania sa chytili príležitosti a aj keď majú len tretinu rozpočtu Košíc, rozhodli sa zachrániť Slovensko pred medzinárodnou hanbou a zorganizovať špičkové olympijské podujatie. A vynovené športoviská, ktoré Banskobystričania získali, im už nikdy nikto nevezme.“

Želajme si, aby bol nasledujúci týždňový Európsky olympijský festival mládeže v Banskej  Bystrici úspešný a naše mesto sa dobre zapísalo do športových dejín olympizmu v Európe.

Zľava Peter Pellegrini a Richard Raši

Zľava Peter Pellegrini a Richard Raši

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom) , Foto: EYOF a ilustračné