Evanjelické gymnázium a jeho tretí ročník participatívneho rozpočtu – jediný v celom BB kraji

SPRÁVY
0 /

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici už po tretíkrát zahájilo svoj školský participatívny rozpočet a cez tvorbu vlastných študentských projektov učí mladých ľudí ako byť aktívnymi vo svojej komunite, ako identifikovať jej potreby a zároveň hľadať efektívne spôsoby, ako zlepšiť danú situáciu a tým podporovať dobrovoľníctvo a filantropiu.

Agentúra pre rozvoj Gemera v rámci medzinárodného projektu PlaNET SOEN 3.0 aplikovala tento nástroj na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici ako na prvej škole na Slovensku už v roku 2016. Školský participatívny rozpočet nielen vzdeláva, ale tiež dáva študentom a študentkám praktické zručnosti v osobnostnej a komunitnej analýze, v tvorbe a implementácii projektov, ale aj v tvorbe rozpočtu a v zlepšení ich finančnej gramotnosti.

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium Banská Bystrica

Študenti a študentky, ktorí sa do projektu PlaNET SOEN 3.0 zapojili, pracujú s reálnymi peniazmi (ktoré sú súčasťou školského rozpočtu), ich projekt musí byť dostatočne zaujímavý a propagovaný v školskej kampani tým najlepším spôsobom, aby si ho ich spolužiaci a spolužiačky vybrali v tajnom hlasovaní ako ten, ktorý zvíťazí a ktorý bude v prvej polovici roku 2022 realizovaný aktívnou spoluprácou so školskou komunitou.

Evanjelické gymnázium je tak jedinou strednou školou v banskobystrickom kraji, ktorá takto finančne podporuje kreatívne a inovatívne nápady svojich študentov a študentiek, ktorí nie len zlepšia kvalitu školského prostredia a angažovanosť mladých ľudí, ale zároveň cez víťazné študentské projekty pomáhajú tvoriť zbierky pre ľudí v núdzi, či poukazujú na celospoločenské problémy ako sú environmentálne záťaže moderného života a  dôležitosť triedenia odpadu.

Tento ročník je už tretí a škola sama vníma prínos projektov participatívneho rozpočtu z minulých rokov, ktoré sú pre ňu motiváciou do ďalšieho ročníka. Predchádzajúce projekty priniesli napríklad inovatívnu študentskú konferenciu, renováciu školského dvora, neformálne vzdelávanie študentov v oblasti negatívnych vplyvov rýchlej módy, či zmenu postojov mladých ľudí voči migrantom a cudzím kultúram. Študentov teraz čakajú workshopy, ktoré im pomôžu prepracovať ich do ucelených a ľahko zrealizovateľných projektov.

„Úspech školského participatívneho rozpočtu na Evanjelickom gymnáziu bol inšpiráciou pre Úrad splnomocnenca pre občiansku spoločnosť SR. Úrad splnomocnenca sa rozhodol rozšíriť tento nástroj i na iné školy a podporiť tak rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti demokracie na stredných školách,“

hovorí Miroslav Ragač  z Agentúry pre rozvoj Gemera.

Miroslav Ragač

Miroslav Ragač

Pilotným krajom pre rozšírenie Školského participatívneho rozpočtu sa stal Trenčiansky samosprávny kraj (29 škôl), neskôr pribudol Trnavský samosprávny kraj (46 škôl) a zatiaľ ako posledný bol ten Bratislavský (20 škôl).

Participatívny rozpočet na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici je súčasťou projektu PlaNET SOEN 3.0, ktorým sa Agentúra pre rozvoj Gemera (organizácia, ktorá je autorom a realizátorom tohto pilotného projektu) snaží podporiť študentov a študentky k občianskej participácii a priblížiť im podnikateľské prostredie.

Projekt sa realizuje aj v ďalších troch partnerských krajinách (Slovinsko, Poľsko a Chorvátsko). Študenti a študentky tak získajú aj jedinečné skúsenosti a zručnosti vo vývoji, v manažmente, vo finančnej udržateľnosti a v marketingu ich vlastných, inovatívnych projektov. Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+.

A na záver video prezentácia všetkých slovenských študentských projektov za tento školský rok:

Zdroj: Miroslav Ragač, Foto: Agentúra pre rozvoj Gemera a ilustračné