Ekonómovia z UMB získali profesionálnu finančnú platformu Thomson Reuters EIKON

SPRÁVY
0 /

Študenti aj výskumní pracovníci na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici môžu od novembra 2017 využívať Thomson Reuters EIKON, profesionálnu finančnú platformu používanú finančnými odborníkmi v praxi!

Thomson Reuters EIKON umožňuje prístup k najaktuálnejším dátam z finančných trhov vrátane akcií, dlhopisov, komodít, termínových kontraktov takmer zo všetkých svetových búrz a štátov. Vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne, Poštovej banky, Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky a projektovej podpore Inštitútu sporenia a investovania budú mať možnosť študenti i výskumní pracovníci získavať dáta z jedného miesta. Študenti sa budú môcť oboznámiť s fungovaním platformy, ktorá sa v praxi využíva vo viacerých finančných inštitúciách nie len na Slovensku, ale i vo svete.

Michal Mešťan, ambasádor Thomson Reuters EIKON na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici hovorí:

„EIKON platforma má široké využitie vo viacerých predmetoch vyučovaných na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a najmä zefektívni priebeh vyučovania. V rámci Talentového a výskumného centra umožní študentom vypracovávať záverečné práce s prístupom do top svetových databáz na jednom mieste. Aj touto cestou sa chceme poďakovať zástupcom firiem či Inštitútu sporenia a investovania za pomoc pri získavaní tejto platformy.“

Doc. Ing. Peter Krištofík, PhD., dekan  Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici k tomu dodáva:.

S využitím Thomson Reuteres EIKON iba vo vyučovacom procese nekončíme, pripravujeme ďalšie možnosti využitia, ktoré ešte viac priblížia študentom prax v oblastí finančného inžinierstva.“

Vďaka intenzívnej spolupráci akademického sektora s firmami na Slovensku dôjde ešte k hlbšiemu prepojeniu teórie s praxou.

plagat reuters

Zdroj: UMB BB, Foto: Ilustračné