Duševné vlastníctvo môže byť aj úverovým produktom, má väčšiu hodnotu ako čokoľvek iné…

SPRÁVY
0 /

V Ženeve sa stretli predstavitelia národných úradov pre duševné vlastníctvo spolu s generálnym riaditeľom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) Darenom Tangom. Predmetom stretnutia bola komercializácia duševného vlastníctva a možnosti konkrétnej implementácie v rámci krajín V4.

Komercializácia resp. určenie hodnoty duševného vlastníctva a jeho ďalšie speňažovanie môže výrazne pomôcť malým a stredným podnikom využiť ich aktíva, a to napríklad vo forme zábezpeky pri úvere.

Valné zhromaždenie WIPO

Valné zhromaždenie WIPO

Práve malé a stredné podniky a startupy by najviac pocítili ekonomický prínos opatrenia, vďaka ktorému by sa urýchlil ich rast. Pozornosť by tak mohli plne obrátiť na predmet svojej činnosti a nie na otázku, ako činnosť financovať.

Predpokladá sa, že duševné vlastníctvo tvorí 90 % celosvetových aktív. Čo znamená, že viac ako trištvrte hodnoty každej spoločnosti je práve duševné vlastníctvo. Jeho obrovskú hodnotu si začínajúce spoločnosti často neuvedomujú a nevedia, ako výrazne im môže pomôcť napredovať.

Daren Tang

Daren Tang

„Inovácie si vyžadujú obrovské množstvo trpezlivosti, času a peňazí. Každý podnikateľ musí v prvom rade zvážiť, ako a či vôbec bude znášať náklady súvisiace s výskumom, vývojom a uvádzaním na trh. Ak túto cestu uľahčíme na jej začiatku, zvyšujeme tým šancu, že tento náročný boj bude mať úspešný koniec, z ktorého bude benefitovať celá spoločnosť. Som rád, že všetky zúčastnené strany vyjadrili iniciatíve podporu, a teda je vysoký predpoklad, že sa v tejto oblasti pohneme dopredu,“

povedal po stretnutí predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici  Matúš Medvec.

Stála misia SR pri OSN v Ženeve

Stála misia SR pri OSN v Ženeve

Otázkou zostáva, či metodológia a štandardy budú celosvetovo akceptované. Treba však zohľadniť fakt, že Európa má s jednotným trhom obrovský potenciál zobrať kormidlo do svojich rúk a udávať tempo celému svetu, čo na stretnutí skonštatovali i zástupcovia národných úradov pre duševné vlastníctvo.

ÚPV SR v Banskej Bystrici

ÚPV SR v Banskej Bystrici

Zdroj: Jana Záchenská , Foto: ÚPV SR a ilustračné