Do areálu bývalej Slovenky vstupuje nový investor – ARKON sa podelí so spoločnosťou Proxenta a. s.

SPRÁVY
5 /

Spoločnosť ARKON, a. s. kúpila pozemky o celkovej výmere 4,6 ha pod bývalou textilkou Slovenka v roku 2018. Projekt vybudovania novej mestskej štvrte na tomto území priviedla spoločnosť do fázy prípravy na zmenu územného plánu. V uplynulých dňoch sa o časť areálu podelila s ďalším investorom.

Rozsiahle územie bývalých textilných závodov v širšom centre mesta prevzal ARKON, a. s. v nevyhovujúcom stave. Prvé roky sa spoločnosť sústredila na búracie práce chátrajúcich budov, odstraňovanie základov budov, čistenie pozemkov a úpravu celého areálu. V južnej časti susediacej so Strieborným námestím vybudovala udržiavaný a osvetlený chodník, parkovacie státia a osadila dočasné stavby.

Majiteľ pozemkov pripravoval konverziu územia na ucelenú mestskú štvrť s vysokou kvalitou urbanizmu a verejného priestoru. Na základe schváleného zadania pre urbanistickú štúdiu mali v území prevládať funkcie bývania a služieb, plánovaný bol však aj priestor pre kultúru, ubytovacie kapacity, cyklochodník a zelené plochy.

Rozsiahle územie celého areálu pôvodne developer rozdelil na niekoľko častí, ktoré mali byť budovanépo etapách. Južné územie začína od Strieborného námestia približne do polovice pozemku na úrovni Stoličkovej ulice a zvyšná severná časť sa rozprestiera po oboch stranách potoka Bystrica. Časť areálu teraz ARKON, a. s. odpredáva investičnej spoločnosti Proxenta a. s.

Andrej Konkoľ

Andrej Konkoľ

Naša spoločnosť má momentálne v portfóliu niekoľko rozpracovaných projektov, ktoré vzhľadom na dĺžku trvania procesov v prípade projektu bývalej Slovenky u nás dostali prioritu. Slovenka predstavuje veľmi rozsiahle územie, je preto celkom prirodzené, že sme doň prizvali partnera, ktorý sa bude naplno sústrediť na jednu jeho časť,“

vysvetľuje Andrej Konkoľ, generálny riaditeľ a zakladateľ ARKON, a. s.

Spoločnosť ARKON, a. s. ostáva aktívna v jednej etape projektu, v území na západ od potoka Bystrica a projektu sa bude venovať náležite v čase podľa vývoja povoľovacieho konania. Plánované tu ostávajú funkcie bývania so živým parterom.

ARKON, a. s. je developerská a investičná spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou. V realitnom segmente má za sebou viaceré úspešné realizácie v rezidenčnej, ako aj komerčnej výstavbe a to najmä v regióne stredného Slovenska.

Zvolenský projekt EMPORIA City Residence poskytol na bývanie viac ako 50 bytov a vo Zvolene aj dnes pripravuje už tretiu etapu úspešného projektu Rezidencia Hron s celkovo 256 bytmi vo všetkých troch etapách.

Do Lučenca priniesla moderné nakupovanie v podobe Galérie Lučenec a v Košiciach citlivo zrekonštruovala ikonický obchodný dom Prior na dnešné OD Urban. Aktuálne sa venuje aj Národnej kultúrnej pamiatke, bývalému Poštovému a telegrafnému úradu v Košiciach, ktorý plánuje renovovať a priniesť mu nové funkcie.

Širšie vzťahy

Širšie vzťahy

Zdroj: Essence communications ARKON a ilustračné, Foto: ARKON a ilustračné