Dažďové záhrady ako súčasť opatrení v boji s dôsledkami klimatických zmien v MŠ Šalgotarjánska

SPRÁVY
0 /

V areáli Materskej školy Šlagotarjánska, ktorá prešla za posledné obdobie komplexnou rekonštrukciou bojujú s klimatickými zmenami po svojom. V rámci projektu, ktorý bol podporený z Európskeho hospodárskeho priestoru, pribudli vo dvore MŠ dve dažďové záhrady.

Boj s dôsledkami klimatických zmien v Banskej Bystrici

Význam dažďových záhrad spočíva napríklad v tom, že pomáhajú zmierniť problémy povodní a horúčavu v jej okolí a zlepšujú kvalitu vôd filtrovaním dažďovej vody cez pôdu. Zároveň zvyšujú vlhkosť prostredia, znižujú prašnosť, poskytujú útočisko pre vtáky, motýle a iné malé živočíchy.

Aj toto je jedno zo zelených a modrých opatrení, ktorých cieľom je podporiť biodiverzitu a zmierniť dopady zmeny klímy. Tieto opatrenia sa uplatňujú aj v meste Banská Bystrica.

Dažďové záhrady

Sú jedným z opatrení, ktoré prispieva k udržateľnej kvalite života obyvateľov, ako aj k zlepšeniu kvality životného prostredia v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy, sú dažďové záhrady.

Slúžia ako nástroj zbierania dažďovej vody do preliačin, vďaka čomu sa spomalí odtok vody, ktorá prirodzene vsakuje do pôdy. Veľká časť z nej sa cez rastliny vyparí a tým ochladí vzduch v okolí.

„Som rád, že dve takéto záhrady sú súčasťou aj novo zrekonštruovanej škôlky na Fončorde. Nejde len o estetické skrášlenie areálu, z čoho majú radosť detičky. Ide o prirodzený spôsob, ktorým vieme predchádzať situáciám, ako je spúšť spôsobená záplavami či prívalovými dažďami,“

hovorí primátor Ján Nosko

V nastavenom trende, a teda v aplikovaní zelených a modrých opatrení v Banskej Bystrici, chce samospráva pokračovať aj naďalej. Jedným z najväčších projektov sú Zelené sídliská.

Ján Nosko

Ján Nosko

Autor: (tom), Foto: mesto BB