Ďalší úder korony ekonomike – aprílová nezamestnanosť vzrástla na 6,57 % a ďalej stúpa

SPRÁVY
0 /

Nedávno Štatistický úrad SR informoval, že v dôsledku koronavírusovej pandémie prvom štvrťroku 2020 zaznamenala slovenská ekonomika medziročný pokles o 3,9 % HDP. Teraz Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR prinieslo informáciu o aprílovom náraste nezamestnanosti za apríl na 6,57 %.

Nezamestnanosť v dôsledku koronakrízy bude v ďalších mesiacoch rásť

To, čo očakávali ekonómovia a analytici sa stalo skutočnosťou. Na časy, keď minister práce sociálnych vecí a rodiny vlani oznamoval každý mesiac znižovanie nezamestnanosti na Slovensku pod magických 5 percent, môžeme tohto roku kvôli koronakríze zabudnúť.

Zastavenie ekonomiky ma tak vážne dopady nielen na hlboký pokles HDP, ale výrazne sa zvyšuje aj miera nezamestnanosti. Tá v apríli dostala na 6,57 percenta. Oproti marcu sa zvýšila o viac jedno percento, medziročne o takmer dve. Počet ľudí, ktorí si musia hľadať prácu, sa za mesiac apríl zvýšil o vyše 33 tisíc.

Súčasný minister práce Milan Krajniak pre agentúru SITA povedal, že s takýmito číslami jeho rezort rátal:

„Vzhľadom na to, že veľa našich firiem je závislých od poklesu dopytu v zahraničí, musíme počítať s tým, že s týmto nárastom nezamestnanosti sa budeme musieť aj ďalej vysporiadavať. Robíme všetko preto, aby zachránilo čo najviac pracovných miest.“

Zamestnávatelia i živnostníci sa sťažujú, že ohlasovaná štátna pomoc počas koronakrízy je pomalá, administratívne náročná a nedostatočná, čo zvyšuje rady nezamestnaných či krachy firiem.

Analytik spoločnosti Finlord.cz Boris Tomčiak pre Pravdu uviedol:

„Prepúšťanie už začalo v marci, aj keď ta najväčšia vlna bude v máji a júni. Odhadujem, že do konca roka by sa miera nezamestnanosti na Slovensku mohla zvýšiť nad sedem percent. Prepúšťalo sa hlavne v cestovnom ruchu, teraz sa začína druhá vlna v strojárskom priemysle. Sú za tým prepady automobiliek a s nimi spojená zraniteľnosť otvorenej slovenskej ekonomiky.“

Výrazne bude strácať východ Slovenska, keďže značná časť ľudí z tohto regiónu dochádzala na západné Slovensko či do Česka. Pre pandémiu sa dopyt po tejto pracovnej sile výrazne znížil.

Aj napriek záchranným opatreniam vlády nové štatistiky zo Slovenska i západnej Európy ukazujú, že ekonomická recesia ešte potrvá niekoľko štvrťrokov. So stabilizáciou ekonomiky a trhu práce môžeme počítať najskôr v roku 2021.

A do toho všetkého ešte prichádzajú do parlamentu návrhy na zatvorenie maloobchodných prevádzok vrátane veľkých obchodných centier v nedeľu, čo podľa analytikov prinesie ďalšie zvýšenie nezamestnanosti v tomto sektore slovenského hospodárstva…

Nezamestnanosť za apríl 2020 podľa krajov (december 2019)

Bratislavský kraj  3,91 % (2,83)
Trnavský kraj  4,35 % (2,63)
Trenčiansky kraj 4,67 % (3,20)
Nitriansky kraj  4,95 % (2,93)
Žilinský kraj 5,49 % (3,96)
Banskobystrický kraj  8,79 % (6,69), okres Banská Bystrica 4,52 % (3,30)
Prešovský kraj  10,37 % (8,19)
Košický kraj  8,96 % (7,57)
Slovenská republika  6,57 % (4,92)

Štatistické údaje

Celkový počet uchádzačov o zamestnanie v apríli medzimesačne vzrástol o 33 613 V apríli 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 6,57 %. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2020 (5,19 %) vzrástla o 1,38 percentuálneho bodu. Medziročne vzrástla o 1,67 p. b. (v apríli 2019 bola na úrovni 4,90 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v apríli 2020 dosiahol 180 756 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2020 (142 993 osôb), vzrástol o 37 763 osôb (o 26,41 %). Medziročne vzrástol o 45 966 osôb, čo je o 34,10 % viac (v apríli 2019 to bolo 134 790 osôb).

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v apríli 2020 dosiahol 204 480 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s marcom 2020 (170 867 osôb), vzrástol o 33 613 osôb (o 19,67 %). Medziročne vzrástol o 38 224 osôb, čo je o 22,99 % viac (v apríli 2019 stav 166 256 osôb).

V apríli 2020 bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší nárast o 1,67 p. b. bol zaznamenaný v Prešovskom kraji.  Z regionálneho pohľadu v sledovanom mesiaci najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti  zaznamenal Prešovský kraj (10,37 %). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer (6,57 %) zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,71 % a Košický kraj s 8,96 %.

Na okresnej úrovni bol v apríli 2020 vo všetkých 79 okresoch dosiahnutý medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti.  V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,64 %). Najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti (2,62 %) dosiahol okres Bratislava V.

Ku koncu apríla 2020 úrady práce evidovali 73 602 voľných pracovných miest  V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 11 072 miest. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 22 114 miest (podiel 30,05 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Prešovskom kraji  4 195 (podiel 5,70 %)

Z hľadiska ich štruktúry to boli najmä  operátori a montéri strojov a zariadení (27 772 miest), kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (18 103 miest) a  pomocní či nekvalifikovaní pracovníci (9 717 miest).