Cestovný ruch v Banskej Bystrici sa tohto roku zvyšuje  

SPRÁVY
6 /

V posledných rokoch sa u nás veľa hovorilo o cestovnom ruchu. Mesto sa chcelo presláviť veľkolepými akciami, ktoré však, ako čas ukázal, nepriniesli reálny rast záujmu o turizmus.

Podľa odborníkov to chce vytrvalo a cieľavedome  pracovať aspoň rokov, kým je výsledok dostatočne viditeľný. K 30. júnu 2015 bolo podľa údajov Štatistického úradu SR v okrese Banská Bystrica 124 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 39.552 návštevníkov. Z nich 82,4 % tvorili domáci a 17,6 % zahraniční návštevníci – prevažne z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Nemecka.

Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Banská Bystrica 22,54 €. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti polroku 2014 stúpol o 14 zariadení a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili, sa zvýšil o 3.911. Domácich návštevníkov prišlo o 5.037 viac, zatiaľ čo u zahraničných turistov to bol pokles o 1.126 ľudí. Priemerná cena za ubytovanie sa oproti polroku 2014 znížila o 0,16 €.

Odborník na cestovný ruch Ľubomír Motyčka k tomu uvádza:

„Banská Bystrica potrebuje zvýšiť počet prenocovaní. Z toho je priamy príjem v podobe pobytovej dane, ale druhotne aj z prípadného nárastu zamestnaných ľudí v službách.Máme kostoly, múzeá, historické pamiatky, atraktívnu prírodu. To všetko môže spoločne priniesť významný efekt v podobe nárastu návštevníkov.“

V Banskobystrickom kraji ku koncu polroka 2015 poskytovalo ubytovacie služby 544 ubytovacích zariadení. Najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (5,84 % z celkového počtu návštevníkov), Maďarska (2,48 %) a Nemecka (1,45 %).

Z územného hľadiska najvyšší počet ubytovacích zariadení bol v okrese Banská Bystrica, ktorý sa na celkovom výsledku za kraj podieľal 22,8 percentami. V okrese Brezno to bolo 17,8 % z počtu zariadení v kraji, v okrese Žiar nad Hronom 9,2 %, v okrese Zvolen 8,6 % a v okrese Banská Štiavnica 8,5 %.

„Vo svete rastie záujem o kultúrny turizmus. A zároveň rastie záujem seniorov o cestovanie po Európe. Tu je teda náš turistický potenciál a relatívne najľahšia cesta v získavaní návštevníkov. Len treba to, čo máme, zabaliť do krajšieho šatu, sústrediť sa na ponuky z domácich zdrojov, jednoducho využiť historický, kultúrny i ľudský potenciál aj nášho mesta,“

dodáva Ľubomír Motyčka, ktorý je mestským i regionálnym poslancom

Úspešný cestovný ruch prináša viac sebadôvery občanom mesta, viac príjmov, lebo na tom všetkom možno aj zarobiť a  napokon aj vyšší záujem o Banskú Bystricu.

Autor: (tom), Foto: ilust.