Celoplošné testovanie obyvateľov Banskej Bystrice v sobotu a nedeľu – odberné miesta

SPRÁVY
8 /

Mesto Banská Bystrica sa intenzívne pripravuje na celoplošné testovanie, ktorého prvé kolo sa uskutoční od soboty 31. októbra do nedele 1. 00novembra. Šesťdesiatosem odberných miest, ktoré budú k dispozícii pre obyvateľov od 7:00 do 22:00 hod., vznikne prioritne v exteriéroch základných, stredných a vysokých škôl v jednotlivých mestských častiach.

K dispozícii bude 68 odberných miest

Všetky navrhované miesta, ktoré budú slúžiť na testovanie ľudí na prítomnosť ochorenia COVID-19 dnes skontroloval a odsúhlasil aj banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Pri zriaďovaní odberných miest dbalo mesto na to, aby pre ľudí boli v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska. Obyvatelia, ktorí sa na testovaní plánujú zúčastniť, môžu navštíviť ktorékoľvek z nich.

Upozornenie: Ministerstvo obrany dodatočne upravilo čas odberov od 7:00 do 22:00 hod.

Samospráva vytypovala v trinástich častiach mesta 22 objektov, v ktorých vznikne 68 odberných miest. V rámci nich v spolupráci s Ozbrojenými silami SR a Slovenským červeným krížom plánuje mesto vytvoriť aj dve mobilné odberné jednotky, ktoré budú fungovať v mestskej časti Senica a Iliaš.

Intenzívne pracujeme na technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení celoplošného testovania. Od minulého týždňa, vrátane víkendu, sme kontrolovali objekty, v rámci ktorých vytvoríme potrebné odberné miesta. V tejto chvíli máme potvrdené, že už prešli aj kontrolou a schvaľovaním zo strany hygienikov. Keďže testovanie sa uskutoční najmä v exteriéri, v niektorých prípadoch musíme  zabezpečiť napr. aj osvetlenie a mobilné stany, ktoré poslúžia na vypisovanie certifikátov a pod.,“

hovorí 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Zároveň mesto v tejto chvíli spracúva zoznamy prihlásených obyvateľov, ktorí sú ochotní pomôcť počas víkendu ako administratívni pracovníci. Na zverejnenú výzvu doposiaľ reagovalo viac ako 700 ľudí. Samospráva z nich potrebuje vybrať približne 250.

Záujemcov budeme postupne kontaktovať, aby sme si s nimi dohodli podrobnosti a podpísali dohody o vykonaní práce. Všetci prejdú zaškolením na mieste, ale ešte predtým im zašleme aj návod ako postupovať pri vykonávaní ich činnosti. Ďakujeme všetkým prihláseným za ochotu, odvahu a solidaritu. Veľmi si to vážime.  Spolu to zvládneme,“

dopĺňa 2. zástupca primátora Milan Lichý.

Testovanie pre približne 68 tisíc ľudí

Obyvateľom mesto odporúča, aby v prípade, že je to možné, dodržiavali časové harmonogramy testovania podľa priezviska, ktoré zverejnilo Ministerstvo obrany SR. Samozrejme, je to na uvážení každého záujemcu.

Počet Banskobystričanov nad 10 rokov, ktorých by sa testovanie malo týkať sa pohybuje odhadom na úrovni cca 68 000 ľudí, čo predstavuje vytvorenie 68 odberných miest.

Osobám, ktoré majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu, sa účasť na testovaní neodporúča.

Odberné miesta v Banskej Bystrici

Centrum

 • ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5
 • ZŠ Trieda SNP, Trieda SNP 20
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
 • Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18

Uhlisko, Majer

 • ZŠ Golianova, Golianova 8

Senica

 • mobilná jednotka

Šalková

 • kultúrny dom, Hronská 4

Rudlová – Sásová

 • ZŠ Sitnianska, Sitnianska 32
 • ZŠ Ďumbierska, Ďumbierska 17
 • bývalá ZŠ Tatranská, Tatranská 10
 • ZŠ Pieninská, Pieninská 27
 • SOŠ Pod Bánošom, Pod Bánošom 80

Podlavice, Skubín

 • ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12

Kostiviarska, Jakub

 • futbalové ihrisko, Jakubská cesta 12

Uľanka

 • objekt bývalého MNV, Uľanská cesta 47

Fončorda

 • ZŠ Moskovská, Moskovská 2
 • ZŠ Spojová, Spojová 14
 • Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51
 • ZŠ Narnia, Okružná 2

Radvaň – Kráľová, Pršianska terasa

 • ZŠ s MŠ Radvanská, Radvanská 1
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Sládkovičova 21

Kremnička

 • Spojená škola Kremnička, Kremnička 10

Rakytovce

 • hasičská zbrojnica, Rakytovská cesta 76

Iliaš

 • mobilná jednotka

Zdroj: Zdenka Marhefková, Foto: ilustračné