Časť Hutnej ulice v Banskej Bystrici sa premenuje na Cestu olympionikov

SPRÁVY
4 /

Banská Bystrica je od roku 2014 Mestom olympijských víťazov.  Teraz bude mať po našich úspešných olympionikoch pomenovanú aj ulicu.

Na svojom poslednom zasadnutí v tomto funkčnom období poslanci banskobystrického mestského zastupiteľstva rozhodli, že časť súčasnej Hutnej ulice v mestskej časti Fončorda ponesie nový názov Cesta olympionikov.

V  dôvodovej správe k novému názvu časti Hutnej ulice sa uvádza:

Nové pomenovanie má všetkým občanom pripomínať úspechy olympionikov, ktorí reprezentovali krajinu i mesto Banská Bystrica. Je to vyjadrenie vďaky za ich úspechy a prispeje to k budovaniu lokálpatriotizmu.“

Pred prijatím uznesenia mestského zastupiteľstva sa uvažovalo sa aj o iných názvoch novej ulice, ako napríklad Námestie olympionikov, Areál olympionikov či Ulica Olympionikov, o ktorých rokovali príslušné komisie zastupiteľstva spoločne s odborníkmi.

Matej Tóth

Matej Tóth

Iniciátorom premenovania časti Hutnej ulice bol riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, náš zlatý olympionik v chôdzi na 50 km Matej Tóth.

Dukla dlhé roky vychováva a pripravuje športovcov, ktorí reprezentovali bývalé Československo a neskôr Slovensko na štátnej i medzinárodnej úrovni. Mnohí naši športovci sa zúčastnili olympijských hier a za svoje výkony získali najvyššie ocenenia.

Štiavničky

Štiavničky

VŠC Dukla Banská Bystrica sídli na Hutnej ulici, hneď blízko je atletický a futbalový Štadión SNP, športová hala Dukla a krytá plaváreň na Štiavničkách.

V budúcnosti mesto počíta s revitalizáciou verejného priestranstva tejto športovej lokality s postupným dotvorením až do podoby námestia, ktoré by obyvateľom a návštevníkom mesta pod Urpínom pripomínalo úspechy celých generácií našich športovcov.

Zdroj: (tom) a TASR  , Foto: mesto BB a ilustračné