Bývanie na Pršianskej terase a Malachovské skalky

SPRÁVY
1 /

Asi takto znie aktuálna otázka na Pršianskej terase, kde sa za posledné roky rozvinula bytová výstavba a vznikla tu nová obytná zóna. V jej susedstve sa nachádza chránený prírodný útvar  Malachovské skalky.

Pršianska terasa je situovaná západne nad blízkou mestskou časťou Radvaň, južne nad obcou Malachov na rozhraní  Kremnických vrchov a Zvolenskej kotliny. Susedí s krajinno-chránenými dolomitickými skalnými útvarmi Malachovské skalky, ktoré boli v roku 2002 vyhlásené za chránené územie 4.stupňa ochrany a sú nepochybne atraktivitou daného územia.

Toto chránené územie v nadmorskej výške 460 m n.m poskytuje veľké množstvo ojedinelých mikrotvarov na zvetrávajúcich stenách prekremenených karbonátov. Niektoré popri veternom obruse podliehajú aj krasovému zvetrávaniu, so zvyškami lokálnych škrapov. Z Malachovských skaliek  je zároveň pekný výhľad na Banskú Bystricu.

Ibaže krásny výhľad na mesto pod Urpínom je na tejto náhornej plošine aj z bytových a rodinných domov. Tých tu za posledné roky vyrástlo  veľké množstvo a plánujú sa stavať ďalšie, spolu s občianskou vybavenosťou. Faktom je, že táto lokalita bola určená na masovú výstavbu ešte pred novembrom 1989. Čistý vzduch, pohodové a tiché prírodné okolie, v slnečných dňoch dostatok slnka a zároveň blízkosť centra mesta (s konečným dobudovaním hlavnej prístupovej cesty) sú  lákadlom pre budúcich  majiteľov bytov či domov.

Banskobystrický Krajský úrad životného prostredia (KÚŽP) zverejnil zámer dvoch spoločností MS Real Invest a Perul, ktoré vlastnia stavebné pozemky v tesnej blízkosti Malachovských skaliek, aby zrušil túto osobitne chránenú časť územia. Podľa navrhovateľov predmet ochrany tohto prírodného útvaru už nespĺňa svoj pôvodný účel, keďže predmetné územie nebolo udržiavané a stratilo charakter trvalého trávnatého porastu. Ten sa zmenil na lesné pozemky. Tie sú navyše dlhodobo znehodnocované množstvom odpadkov a nečistôt z okolia.

Prednosta KÚŽP Tibor Tuhársky pre portál bystrica.sme.sk povedal: „Krajský úrad životného prostredia si vyžiadal k obidvom návrhom odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správa CHKO Poľana. Konštatuje sa v ňom, že vzhľadom k tomu, že nie je vykonaný kompletný výskum celého územia chráneného areálu, je potrebné vykonať botanický a faunistický prieskum do uplynutia vegetačnej sezóny.“

Mesto Banská Bystrica žiada vypracovanie odbornej štúdie a širšiu diskusiu o tomto probléme. Proti sú ochranári a krajinní ekológovia, podľa ktorých predmet ochrany tohto územia nezanikol. Občianske združenie „Malachovská dolina“ buduje v blízkosti Malachovských skaliek náučný chodník, keďže tu žijú chránené drobné živočíchy a niektoré druhy teplomilné rastliny.

K tomuto stretu záujmov stavebníkov a ochrancov prírody sa schyľovalo už od prvotného schválenia zámeru urbanizácie Pršianskej terasy, ktorá sa postupne dostala až k priamemu kontaktu s Malachovskými skalkami. O tie, podobne ako o nohé národné kultúrne pamiatky, sa však doposiaľ nedokázal štát postarať. Jedna vec je niečo vyhlásiť za zákonom chránené,  ale bez vykonávania účinnej ochrany to často zostáva len formalitou na papieri.

Príslušné úrady budú musieť teraz hľadať rozumný kompromis medzi oprávnenými záujmami majiteľov stavebných pozemkov a spôsobom ochrany ojedinelého prírodného útvaru Malachovské skalky. Pri citlivom riešení stavebných zásahov v ich tesnom susedstve  by sa malo dať nájsť schodné riešenie. O tom však treba začať najskôr verejne diskutovať, bez zbytočných predsudkov a na základe vecných argumentov.

Zdroj: Bystricoviny.sk