Ekonómovia z UMB predstavili publikáciu vydanú v prestížnom vydavateľstve Routledge

SPRÁVY
0 /

Autori z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici koncom mája predstavili vedeckú monografiu „Leading in the Age of Innovations“ určenú nielen pre ekonómov a študentov, ale i predstaviteľov podnikateľskej sféry, ktorí sa zaujímajú o problematiku vedenia ľudí.

V uvedenej publikácii Lenka Theodoulides, Gabriela KormancováDavid Cole prezentujú výsledky výskumu, ktorý bol realizovaný v rokoch 2013 až 2018 v podnikoch v strednej a východnej Európe. Jeho cieľom bolo identifikovať nové interné a externé výzvy pre súčasných lídrov a navrhnúť zmeny v prístupe vedenia ľudí.

Nový spôsob vodcovstva berie do úvahy súčasný vývoj v podnikoch, ktoré sú nútené neustále inovovať. Rovnako autori skúmali schopnosť lídrov využívať benefity narastajúcej rôznorodosti v tímoch, ktorá sa ukazuje ako základný predpoklad zavádzania zmien a inovácií.

Jedna z autoriek Lenka Theodoulides hovorí:

„Prezentovaná publikácia je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce akademickej a podnikateľskej sféry, pričom potvrdzuje skutočnosť, že jedna bez druhej nedokážu plnohodnotne existovať.“

Publikáciu slávnostne uviedla zástupkyňa podnikateľskej sféry Mária Demianová, vedúca ekonomicko – personálneho úseku, Železiarne Podbrezová, spoločne s Ľubošom Elexom, vedúcim Katedry ekonomiky a manažmentu podniku z Ekonomickej fakulty UMB za účasti predstaviteľov akademickej obce Univerzity Mateja Bela, partnerov z podnikov, ako aj širokej verejnosti.

Mária Demianová vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu Železiarní Podbrezová s Ekonomickou fakultou UMB:

„Sme radi, že viacerí absolventi UMB našli uplatnenie práve u nás v podniku. Študentom ponúkame už počas štúdia rôzne stáže, rovnako sa najlepší  študenti môžu uchádzať o naše podnikové štipendium.“ 

Ďalšia z autoriek Gabriela Kormancová, prodekanka EF UMB pre medzinárodné vzťahy, poznamenala:

Chceli by sme sa poďakovať všetkým podnikom, ktoré s nami spolupracovali počas nášho  6 – ročného výskumu. Išlo o 77 podnikov z krajín strednej a východnej Európy a v druhej fáze o 65 podnikov zo SR, ako napríklad Železiarne Podbrezová, KIA Motors Slovakia, Tlačiarne BB, Evonik Fermas, Continental Automotive Systems Slovakia a mnohé ďalšie.“

Vedecká monografia je dostupná na stránke vydavateľstva Routledge Taylor&Francis Group alebo v databáze Google Books.

Zdroj: Gabriela Kormancová , Foto: EF UMB a ilustračné