Bystrické mačky nechápu, prečo im predseda komisie pre životné prostredie navrhol znížiť dotáciu

SPRÁVY
18 /

macky1

O Bystrických mačkách, ako sa onedlho premenuje o. z. Mačky Zvolen po presťahovaní do nových priestorov na Družstevnej 12 v Banskej Bystrici, sme písali viackrát s cieľom pomôcť dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam starajúcim sa o zatúlané a opustené mačky bez domova.

Bystrické mačky

Predsedníčka OZ Mačky Zvolen Barbora Šingerová o plánovanej zmene na OZ Bystrické mačky pre náš portál uviedla:

 „Rozhodli sme sa k plánovanej zmene názvu, ktorá časom nastane. Je spôsobená hlavne zmenou sídla OZ, väčšinovým zastúpením ale hlavne väčšinovou dlhodobou podporou mesta Banská Bystrica, ktoré nám veľmi vychádza v ústrety. Ďakujeme!“

 Väčšinu prác na rekonštrukcii a zútulnení nových prenajatých priestorov „Mačačárne“ na Uhlisku robili dobrovoľníci svojpomocne a dnes po hygienickej stránke zodpovedajú aj prísnym štandardom. Momentálne tu majú 14 mačiek. Do pôvodných priestorov totiž zatekalo, objavila sa tam pleseň, na čo zvieratá doplácali množstvom chorôb.

OZ Mačky Zvolen z praktických dôvodov s oficiálnou  zmenou názvu na Bystrické mačky ešte chvíľu počká. Združenie sa  uchádza o dve percentá z daní a potencionálnych  podporovateľov by mohla zmena názvu pliesť.

Bystrické mačky zriadili v našom meste kvalitný azyl pre mačky v podobe útulku či depozitu, kde sa dobrovoľníci starajú o mačky bez domova, ktoré sa ocitli na ulici. Združenie sa po celý rok snaží získavať financie na svoju činnosť, kde sa dá, preto ako každý rok požiadalo o príspevok vo výške 4.000 eur vo forme dotácie aj mesto Banská Bystrica.

Predseda komisie navrhol nižší príspevok  

Žiadosť Bystrických mačiek (ešte pod názvom OZ Mačky Zvolen) prerokovala koncom minulého roka Komisia životného prostredia a odpadov pri mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici.

V období do 28. októbra 2017 (termín podania žiadosti) združenie podchytilo a následne riešilo celkovo 252 mačiek, z ktorých sa 70 podarilo adoptovať na základe darovacej zmluvy. V rámci mesta Banská Bystrica sa vyriešilo 109 mačiek na ulici, čo je veľká pomoc pre samosprávu, ktorá by inak musela riešiť tento problém sama na vlastné náklady.

Na návrh svojho predsedu Pavla Katreniaka odporučila  primátorovi Jánovi Noskovi schváliť dotáciu na projekt „Regulácia voľne žijúcich mačiek v meste Banská Bystrica“ právneho subjektu Mačky Zvolen, o. z. vo výške 3.000 €. Teda o tisícku menej, ako žiadali dobrovoľníci a dobrovoľníčky z Banskej Bystrice. A keďže komisou neprešla druhá žiadosť iného združena za tisíc €, zostali v komisii nerozdelené dve tisícky…

Stanovisko Bystrických mačiek

Bystrické mačky sa o stanovisku komisie  dozvedeli až teraz a zareagovali na svojom Facebooku nasledovným vyhlásením:

„.Aj tento rok dostaneme od mesta Banská Bystrica finančnú pomoc na náš kastračný program vo výške 3.000 €, za čo im veľmi ďakujeme. Považujeme mesto za nášho už stabilného partnera a veríme v dobrú spoluprácu aj na ďalšie roky.

 No radi by sme niektoré veci osvetlili. Mrzí nás, že finančná pomoc mesta Banská Bystrica pre naše združenie nebola tento rok udelená v plnej výške, ako sme očakávali. Žiadali sme podporu 4.000 €. To je suma, čo môže komisia poskytnúť. O to viac nás mrzí, že sa tak stalo na návrh predsedu komisie pre životné prostredie p. Pavla Katreniaka z klubu Banskobystrická alternatíva. 

 Mestu sa do rozpočtu vrátia prostriedky, ktoré by nám strašne pomohli a hlavne v tejto dobe, keď sa sťahujeme a prerábame priestory. Jediné, čo nám ostáva je dúfať, že budúci rok bude o peniazoch rozhodovať niekto iný…

 Neprosíme len tak. Riešime veľké množstvo zvierat a sú na nás posúvané aj zvieratá hlásené na mestskú políciu. Áno, máme lepšie podmienky, prostriedky a schopnosti ako riešiť mačky. Ale o to viac je pre nás smutné, keď nám mesto neposkytne možné prostriedky na popud jedného človeka, aj keď môže.

 Na záver chceme vyjadriť veľkú vďaku mestu Banská Bystrica, ostatným poslancom a zamestnancom úradu. Je radosť s nimi spolupracovať a tešíme sa na budúcnosť. Snáď sa nám spolu podarí niečo veľké. 

Keďže ročne minieme 4 – 5 krát viac, ako je suma poskytnutá mestom, prosíme všetkých našich podporovateľov, aby na nás nezabudli a posielali financie na kožuchy. Keď sa spojí podpora od ľudí a od úradov, veríme, že dokážeme udržať dobrý a plynulý chod nášho depozitu a karantény, zabezpečiť šťastný koniec každému chlpáčovi z ulice…“

 

Autor: (tom), Foto: FB Mačky Zvolen