Blíži sa Ľubietovský banícky a hutnícky deň 2013

SPRÁVY
0 /

V sobotu 29. júna od 9.00 sa na Námestí v Ľubietovej uskutoční 2. ročník kultúrneho podujatia zameraného na baníctvo a hutníctvo, ľudové zvyky, remeslá a dobrú zábavu.

Podujatie organizuje Ľubietovský banícky spolok LIBETHA v spolupráci s obcou Ľubietová. Vstup na podujatie je zdarma. Príďte si užiť poslednú júnovú sobotu v duchu remesiel a zvykov našich predkov, samozrejme s dobrým jedlom a pitím.

Program Ľubietovského baníckeho a hutníckeho dňa:

banicky den lubietova 39:00 – mineralogická výstava
„Najkrajšie minerály z Ľubietovej“
„Starobylá tavba a výroba medi a železa“
– umelecký kováč
10:00 – Ľubietovský mestský hrad
archeologické nálezy
odborná prezentácia
historická osobnosť V. Dunajský
11:00 – koncert dychovej hudby Selčianka
13:00 – historický sprievod obcou za účasti baníckych
spolkov a cechov Slovenska
14:00 – slávnostné otvorenie
– ekumenický obrad
– história železnej rudy
– súťaž v baníckych fortieloch,
– banícke piesne
– FS Šajban , ZUŠ Brusno
16:00 – zábava so skupinou ZBM

V priebehu celého dňa hrá skupina GALAXY

Zdroj: LIBETHA; foto: www.lubietova.sk