Banskobystrický primátor sa postupne stretol s predstaviteľmi cirkví, architekmi i seniormi v našom meste

SPRÁVY
0 /

Ako sa vraví vždy je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. To platí aj pre primátora, ktorý musí komunikovať s rôznymi skupinami obyvateľov a radiť sa s nimi, aby mohla samospráva zlepšovať  každodenný život svojich obyvateľov a vytvárať vhodné podmienky pre ďalší rozvoj mesta.

Stretnutie s predstaviteľmi cirkví

Primátor sa na Hromnice stretol s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich v našom meste. Naposledy sa tak stalo ešte pred pandémiou covidu.

„Som rád, že sme mohli spolu diskutovať o viacerých témach zameraných na sociálnu oblasť, cestovný ruch, sprístupňovanie kostolov návštevníkom,  organizovanie podujatí, aktivity súvisiace s drogovými závislosťami, ale hovorili sme aj o pomoci ľuďom bez domova či marginalizovaným skupinám,“

uviedol primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Žijeme v jednom meste a spoločne vnímame nielen lokálne, ale aj celospoločenské problémy. Predstavitelia cirkví a náboženských skupín sú práve tí, ktorí v napätej dobe a v rozdelenej spoločnosti môžu upokojovať situáciu a oslovovať vybrané skupiny obyvateľov s cieľom eliminovať vznikajúce napätie.

„Verím, že naša dobrá spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom období. Vnímam snahu čerpať zo vzájomnej synergie v prospech všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, s cieľom splniť plány, ktorých úspešná realizácia je možná len vďaka spolupráci. Ďakujem za veľmi príjemné stretnutie,“

dodal na záver primátor mesta.

Video zo stretnutia primátora s predstaviteľmi cirkví:  https://www.facebook.com/reel/345305768406198.

Pre primátora je kľúčové opierať sa o odborníkov

Najväčším bohatstvom Banskej Bystrice sú a vždy boli ľudia. Prírodné bohatstvo nám bolo dané, ale architektonická podoba mesta je aj výsledkom snaženia odborníkov a profesionálov. Fundované názory ľudí vnímajúcich aktuálne požiadavky v oblasti verejných priestorov, územného plánovania a architektúry sú dôležité pre správne riadenie mesta.

Preto sa  banskobystrický primátor v uplynulých dňoch stretol s odborníkmi, aby spoločne opätovne nastavili spoluprácu a komunikáciu v rámci Rady primátora pre architektúru a urbanizmus. Predchádzajúce roky poznačené krízami i konfliktmi totiž spôsobili, že tento poradný orgán primátora nezasadal pravidelne.

„Opierať sa pri rozvoji Banskej Bystrice o profesionálov z radov architektiek a architektov je pre mňa, aj naďalej, kľúčové. Polarizácia názorov jednotlivcov a skupín je v dnešnej dobe obrovská. Máme ambíciu realizovať mnohé zámery, riešiť zmeny a doplnky územného plánu, pripravuje sa mnoho developerských projektov. Často vznikajú kontroverzné názory na ich umiestnenie a realizáciu, vytvárajú sa paralelné platformy, ktoré chcú vstupovať do rôznych procesov,“

povedal primátor Nosko.

Primátor oceňuje, že spolu s odborom architekta mesta budú mať v členoch tohto poradného orgánu dôležitý hlas odbornej verejnosti. Verí, že týmto stretnutím s architektmi a urbanistami opätovne naštartovali ďalšiu spoluprácu.

Stretnutie so seniormi

Na pôde mestského úradu banskobystrický primátor Ján Nosko privítal zástupcov ďalšieho z jeho poradných orgánov, tentoraz z radov seniorov. Po menšej prestávke opäť videl známe tváre, ale spoznal aj nových šikovných skôr narodených Banskobystričanov a Banskobystričanky.

„Teší ma, že môžeme nadviazať na spoluprácu z predchádzajúceho obdobia. Verím, že naše vzájomné stretnutia sa budú niesť v duchu konštruktívnej diskusie, dobrých nápadov a v konečnom výsledku aj pri hľadaní riešení problémov či potrieb našich seniorov,“

poznamenal primátor.

Hoci môžu obyvatelia nahlasovať svoje podnety samospráve prostredníctvom občianskych rád, volených poslankýň a poslancov za jednotlivé obvody, ale napríklad aj rôznymi formami cez internet, aj toto  stretnutie potvrdilo, že niet nad osobný kontakt. Stretnutia vedenia mesta so seniormi, ktorých zdobia životné skúsenosti, sú vždy užitočné a osožné pre obe strany.

Zástupkyne a zástupcovia denných centier i výborov mestských častí adresovali primátorovi niekoľko trefných postrehov. Týkali sa otázok postavenia starších obyvateľov v živote nášho mesta či zvyšovania kvality života seniorov. Je dôležité, aby bol hlas predstaviteľov staršej generácie vypočutý a cítili náš záujem i rešpekt.

Autor: (tom), Foto: mesto BB a ilustračné