Banskobystrická samospráva zveľaďuje mestský majetok aj počas letných prázdnin

SPRÁVY
7 /

Každoročne sa v rozpočte mesta Banská Bystrica počíta aj s finančnými prostriedkami na zabezpečenie údržby budov vo vlastníctve samosprávy. Aj keď nejde o veľké rekonštrukcie, ale drobné opravy, ich realizácia je nevyhnutná k zabezpečeniu bezproblémového chodu týchto objektov.

Obnova mestského majetku

Investície sa zameriavajú na stavebnú obnovu objektov, odstraňovanie havarijných stavov či nákup potrebného vybavenia. V mestskom rozpočte je na tento účel vyčlenených viac ako 2,3 milióna eur.

„Od začiatku tohto roka sa nám podarilo z vyčlenenej sumy vyčerpať takmer 1,5 milióna eur. Mnohokrát sú to rôzne drobné opravy, ale aj náročnejšie investície, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby boli naše budovy udržiavané a prevádzkyschopné,“ 

povedal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Tento rok sa v mestskej kase na údržbu budovy Mestského úradu vyčlenilo 130 tisíc eur. V rámci toho sa momentálne opravuje kanalizácia a počíta sa s výmenou svietidiel, podláh, opravou elektroinštalácií či maľovaním kancelárií. Mnohokrát je však potrebné vykonávať bežnú údržbu či rôzne revízie.

Suma 190 tisíc eur je určená na údržbu budov vo vlastníctve mesta. Z toho sa napríklad v Kultúrnom dome v Podlaviciach podarilo opraviť vstupné schodisko a vymeniť niektoré okná. Investícia bola potrebná aj na opravu strechy a elektroinštalácie v obchodných priestoroch na Námestí Ľ. Štúra.

Okrem toho sa bývalá Základná škola na Tatranskej ulici dočká opravy strešnej krytiny, zvodových rúr či výmeny okien. Je potrebné a dôležité zachovávať v dobrom stave aj budovy materských a základných škôl. V mnohých sa už urobili alebo práve vykonávajú opravy kanalizácií, osvetlenia, sociálnych zariadení, elektroinštalácií, výmeny okien a podláh, výmeny brán a iné.

Položku v rozpočte tvoria i finančné prostriedky na údržbu a vybavenie kuchýň v školských zariadeniach. Mesto zabezpečuje i údržbu v objektoch sociálnych služieb, na ktoré bolo v tomto roku vyčlenených 100 tisíc eur. V zariadeniach pre seniorov sa robili opravy hygienických zariadení, kotla, terasy, takisto výmeny podláh či maľovanie.

Pokračujú opravy mestských komunikácií

V posledných dňoch si mohli Banskobystričania všimnúť čulý pracovný ruch hneď v niekoľkých mestských častiach. Obnovené chodníky na Slnečnej ulici na Fončorde či v Rudlovej – Sásovej pri MŠ Tatranská sú už realitou a pokračuje sa ďalej.

Začalo sa s avizovanými prácami na ulici Na Zábave, kde odstraňujú starú dlažbu, ktorú nahradia asfaltom. Dlažobné kocky si však mesto uskladní a v budúcnosti ich využije vo vhodnej lokalite. Naplno sa pracuje aj v Podlaviciach, kde sme opravili cestu na Bukovej a dnes sa začalo s opravami na ulici Priehrada.

Aktuálne začala aj rekonštrukcia cesty na Rudohorskej ulici. Prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík k tomu uviedol:

„Na všetky vchody sme umiestnili oznamy, že sa na tejto ulici oddnes nebude dať parkovať. Na prekvapenie všetkých tu ráno nestáli žiadne autá a vôbec sme nemuseli volať odťahovku, ako je to bežné v iných častiach mesta. Obyvatelia Rudohorskej sú naozaj disciplinovaní a za to si zaslúžia pochvalu. Verím, že budú inšpiráciou aj pre iných a takéto správanie sa časom stane štandardom v celom meste.“

Opravy chodníkov a prístupovej komunikácie finišujú aj v okolí Pamätníka SNP. Investícia vo výške viac ako 186 tisíc eur sa financuje z prostriedkov vlády SR. Mestské komunikácie sa pribežne opravujú vo všetkých mestských častiach.

Zdroj: Mesto BB a (tom), Foto: FB a ilustračné