V Banskej Bystrici sú dve väznice

SPRÁVY
1 /

Prvou je  Ústav na výkon trestu v Kráľovej. Druhá väznica sa nachádza na Komenského ulici hneď za Krajským súdom a sú v nej obvinení vo väzbe i odsúdení výkone trestu.

Ústav na výkon trestu v Kráľovej

Výstavba Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová sa začala v 70. rokoch minulého storočia na južnom okraji mesta. Aktuálne je v ňom vo výkone trestu odňatia slobody umiestnených 717 odsúdených. Riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž pre TASR uviedol:.

„Toto zariadenie malo nahradiť provizórne objekty pobočky banskobystrickej väznice – Kotva, v ktorej vykonávali trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do prvej nápravnovýchovnej skupiny. Ústav bol zriadený 1. februára 1977 ako Útvar Zboru nápravnej výchovy Banská Bystrica – Kráľová.“

Od júna 1979 tu vykonávajú trest odňatia slobody odsúdení muži zaradení do druhej nápravnovýchovnej skupiny. Kapacita ústavu do roku 1990 bola 1.200 odsúdených. Kováčovej s kapacitou 19 odsúdených, pričom aktuálne je v ňom umiestnených 15 žien.

„Na základe novelizácie zákona o výkone trestu odňatia slobody sa táto kapacita znížila. V súčasnosti je ústav profilovaný pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených mužov súdom zaradených v strednom stupni stráženia,“

 dodal Baláž.

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody je systemizovaných 226 funkčných miest príslušníkov zboru a 61 zamestnancov zboru. Jeho celková kapacita je 753 miest pre výkon trestu odňatia slobody. Súčasťou ústavu je otvorené oddelenie pre odsúdené ženy v Kováčovej s kapacitou 19 odsúdených, pričom aktuálne je v ňom umiestnených 15 žien.

kralova

Ústav na Komenského ulici pri Krajskom súde

Druhým väzením v meste je samotný Ústav na výkon väzby a na výkon trestu Banská Bystrica V súčasnosti sa v ňom nachádza vo výkone väzby 196 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 147 odsúdených.

Jeho počiatky siahajú do konca 19. storočia. Zložitú situáciu justičných zložiek v Banskej Bystrici mali vtedy vyriešiť nové objekty súdu a väznice, na ktorých výstavbu bol v roku 1896 vypísaný konkurz.

V máji 1897 sa začalo s výstavbou a 15. októbra 1898 boli budovy sedriálneho súdu a väznice odovzdané do užívania. Staré objekty postupne prestali vyhovovať kapacitným, hygienickým a bezpečnostným potrebám, preto bolo nevyhnutné rozšíriť priestory budovy, a tak sa v roku 1929 a neskôr v roku 1937 začalo s väčšou prestavbou.

Terajší nový ústav je postavený na teritóriu a čiastočne i na základoch bývalej sedriálnej väznice z roku 1897. Pôvodné objekty väznice sa postupne asanovali a na ich mieste sa čiastočne v sedemdesiatych, osemdesiatych no v prevažnej miere v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia postavili nové objekty podľa najnáročnejších kritérií kladených na moderné väzenské zariadenie.

V roku 1997 sa prestavba ústavu ukončila a po bývalej sedriálnej väznici zostal len priestor a časti obvodového múru. Dobudovaním ústavu na výkon väzby v podstate prestala existovať jedna z najstarších väzníc na Slovensku a na jej mieste vznikla moderná a účelová ustanovizeň. Tá je spojená s budovou Krajského súdu vonkajšou oceľovou chodbou.

vazba1

Zdroj: (dem) a TASR, Foto: ilustračné