Banská Bystrica vstúpila do medzinárodného projektu Európska fuggerovská cesta

SPRÁVY
4 /

Decembrové mestské zastupiteľstvo schválilo dohodu medzi partnermi Európskej Fuggeroveskej cesty, ktorými sú Regio Augsburg Tourismus s.r.o Kk, Bad Hindelang, Mesto Banská Bystrica, VB Tourismusregion Karwendel a Turistický  zväz Sterzing

Na úvod trochu histórie

V roku 1495 založili Jakub Fugger z nemeckého Augsburgu a Ján Thurzo zo slovenských Betlanoviec Thurzovsko – Fuggerovskú spoločnosť, ktorej základom sa stal Banskobystrický mediarsky podnik.

thurzovsko fuggerovska spolocnost

Banskobystrická medená ruda urobila z Jakuba Fuggera historicky najbohatšieho človeka na svete a z Jána Thurzu najbohatšieho človeka vo vtedajšom Uhorskom kráľovstve. Banská Bystrica vďaka nej získala prívlastok medená. Banskobystrická meď bola jedným z mála, ak nie jediným celosvetovým produktom zo Slovenska.

jakub fugger1

Projekt Európskej fuggerovskej cesty

Hlavným krokom je zapojenie sa do medzinárodného projektu spoločne a Nemeckom, Talianskom a Rakúskom za účelom vytvorenia projektu „Európska fuggerovská cesta“. Tento projekt pripravuje nemecká strana, konkrétne pán Gotz Beck, ktorý spravuje Fugger a Welser Múzeum a je riaditeľom turistického centra Regio Augsburg.

Mesto uzatvorí samostatnú dohodu s koordinátorom projektu Regio Augsburg a následne všetci zapojení partneri uzatvoria spoločne dohodu o spolupráci. Ponúka sa možnosť medzinárodnej spolupráce medzi piatimi európskymi  mestami: Augsburg (Nemecko), Banská Bystrica (Slovensko), Bad Hindelang (Nemecko), Schwaz (Rakúsko) a Sterzing (Taliansko).

Augsburg-centrum

Je už na svete základný koncept webovej stránky a letákov (oboje v 4 jazykoch) a zároveň známy marketing cez lokálne možnosti každého partnera (sociálne siete, časopisy, letáky a ďalšie) so vstupným poplatkom 10.000 € každého partnera. Ten sa bude uhrádzať v januári 2019.

Augsburg zabezpečí štart a koordináciu projektu. Záujmom Banskej Bystrice o zapojenie sa do projektu je zviditeľniť históriu a mesto v zahraničí a zároveň tak prispieť k záchrane Medeného hámra. Po schválení dohôd banskobystrickým mestským zastupiteľstvom môže dôjsť k podpisu oboch dohôd v nemeckej a slovenskej verzii (v preklade Jazykovej školy Speak).

spolupraca2

Význam projektu pre Banskú Bystricu

Banská Bystrica sa stáva partnerom najvýznamnejších a najprosperujúcejších  regiónov  Európy – Bavorska a Tirolska. Historik a slovenský garant projektu Európskej fuggerovskej cesty na Slovensku Vladimír Sklenka k tomu uviedol:

 „Základom Európskej fuggerovskej cesty na Slovensku bude Banská Bystrica,  mestá a obce Banskobystrického samosprávneho kraja. Potenciál projektu pre našu krajinu a región spočíva v tom, že až tretina Slovenska sa na túto cestu z hľadiska cestovného ruchu môže napojiť cez Banskú Bystricu. U nás by sa mala na tento projekt napájať podľa môjho názoru Thurzovsko – Fuggerovská cesta. Slovenská meď z Banskej Bystrice sa znovu stáva celosvetovou a názov Bystrice ako Banskej opäť ožíva z minulosti.“

vladimir sklenka

Všetko začalo v apríli 2018 návštevou delegácie mesta Banská Bystrica na čele s primátorom Jánom Noskom a mestským poslancom Vladimírom Sklenkom v Augsburgu, kde Bystričanov prijali zástupcovia Fuggerovskej nadácie a primátor Augsburgu Kurt Gribel.

Nie všetko je len o histórii a pamiatkach. Primátor Augsburgu na stretnutí navrhol spoluprácu nášmu mestu v ďalších oblastiach, ako je školstvo, podnikateľský sektor, cestovný ruch či kultúra.

Zeitungsversion_Weltkartenausschnitt_A5_2017_V4

„Neskôr  zástupca z Augsburgu navštívil Banskú Bystricu vrátane Medeného hámra a na Španej Doline si so záujmom prezrel jedinečné Múzeum medi. Z Banskej Bystrice odchádzal s tým, že by potreboval aspoň týždeň tu stráviť, aby si mohol pokojne prezrieť všetko zaujímavé,  čo tu máme,“

dodal Vladimír Sklenka.

medeny hamor1

Toto všetko otvorilo cestu k projektu Európskej fuggerovskej cesty. Je to príležitosť pre mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Stredoslovenské múzeum a ďalšie inštitúcie zaoberajúce sa cestovným ruchom, aby vložili do tohto jedinečného projektu v strednej Európe všetko, čo nás môže zviditeľniť.

Zároveň tento projekt môže priniesť do nášho mesta i regiónu nielen turistov, ale aj  financie na obnovu historických pamiatok z obdobia slávnej éry Thurzovsko – Fuggerovskej spoločnosti. Základný kameň spolupráce sa práve položil…

thurzov dom

Autor: (tom), Foto: ilustračné a archív