Banská Bystrica má storočnú jubilantku pani Annu Snopkovú

SPRÁVY
0 /

„Čože je to storočnica“, mohli by sme parafrázovať pomenovanie okrúhleho výročia ľudí, ktorí sa dožili úctyhodného veku 100 rokov. V stredu toto významné životné jubileum dosiahla v Banskej Bystrici pani Anna Snopková.

Vzácne životné jubileum storočnej Bystričanky

Banskobystrický primátor Ján Nosko bol jedným z gratulantov storočnej Bystričanke Anne Snopkovej.

„Spoločne so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov som osobne pogratuloval 100-ročnej jubilantke, pani Anne Snopkovej, ktorú som navštívil v Centre zborovej diakonie Kanaán.“

Ján Nosko a Anna Snopková

Ján Nosko a Anna Snopková

Aj napriek vysokému veku jubilantke nechýba elán, životný nadhľad, zmysel pre humor a úsmev na tvári.

„Pani Aničke prajem najmä veľa zdravia, šťastia, lásky a pozitívnej energie. Nech sú nielen blížiace sa sviatky Vianoc, ale aj ďalšie roky jej života naplnené pohodou a radosťou. Všetko najlepšie k životnému jubileu,“

dodal primátor Nosko.

Gratulanti s pani Snopkovou

Gratulanti s pani Snopkovou

Štatistiky storočných Slovákov a Sloveniek

Podľa  Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) v porovnaní s celoštátnym  sčítaním v roku 2011 sa počet ľudí, ktorí prekročili 100 rokov, zvýšil o viac než sto. Vôbec najstarší obyvateľ  Slovenska k 1. januáru 2021 mal 107 rokov.

„V Bratislavskom kraji žilo k okamihu sčítania 119 obyvateľov, ktorí mali nad 100 rokov. Boli to prevažne ženy, ktorých bolo v tomto kraji 74. Mužov bolo 45,“

uviedla hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.

Jasmína Stauder

Jasmína Stauder

V druhom na storočných najpočetnejšom regióne SR – v  Košickom kraji bolo na základe výsledkov sčítania 65 obyvateľov vo veku nad 100 rokov, z toho bolo 28 mužov a 37 žien.

V Banskobystrickom kraji, v ktorom evidovali tretí najvyšší počet ľudí vo veku nad 100 rokov, bolo podľa 41 storočných obyvateľov. Medzi nimi výrazne prevládali ženy, ktorých bolo 34 a mužov len sedem.

V Trenčianskom kraji a Nitrianskom kraji evidoval Štatistický úrad SR podľa  sčítanie 39 osôb s vekom nad 100 rokov, v Prešovskom kraji ich bolo 37 a v Žilinskom 31. V Trnavskom kraji, kde v období sčítania evidovali najmenej storočných a viac obyvateľov, žilo 30 ľudí v tomto veku, z čoho štyroch mužov a 26 žien.

Zdroj: (tom) a ŠÚ SR  , Foto: mesto BB a ilustračné