Banská Bystrica je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý podporí rozvoj sociálnej inovácie v oblasti otvoreného vládnutia

SPRÁVY
3 /

V júni tohto roka sa mesto stalo partnerom projektu Agenti koexistencie v rámci programu URBACT IV, ktorý je financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Hlavým zámerom je budovanie kapacít zamestnancov mestského úradu, optimalizácia organizačných štruktúr, ako aj interných procesov. Dôraz sa bude pritom klásť na rozvoj participatívnej praxe a kultúru otvoreného spravovania.

Zlepšovanie zručností, kompetencií, postojov a motivácie zamestnancov mestského úradu či zmeny organizačnej kultúry. To sú východiskové ciele projektu, do ktorého sa zapojili okrem Banskej Bystrice aj mestá z krajín ako Belgicko, Holandsko, Dánsko, Španielsko, Poľsko, Lotyšsko, Maďarsko či Rumunsko. V auguste tohto roka sa uskutočnilo vo švédskom Malmö štartovacie podujatie, na ktorom zastupovala našu samosprávu Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie, ktorá je zároveň aj koordinátorkou projektu, spolu s Michaelou Kováčik Huľukovou z Dialogue Centre n.o., koordinátorkou miestnej pracovnej skupiny.

„Program, do ktorého sme sa rozhodli zapojiť spoločne s ďalšími deviatimi európskymi mestami, je zameraný na sieťovanie a výmenu skúseností miest. Vzájomne sa môžeme inšpirovať, a následne tak robiť odvážne, inovatívne riešenia v prospech našich obyvateľov. Ústredná myšlienka samotného projektu znie: Inovácie sú možné, len ak inováciou prejde aj vnútro mestského úradu. Preto sa budeme zameriavať na budovanie kapacít a postupné zmeny organizačnej kultúry práve na mestskom úrade,“

hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ v Banskej Bystrici.

V rámci úvodnej fázy navštívila počas tohto týždňa Banskú Bystricu hlavná expertka projektu Anja van Hout z Holandska spolu s projektovou líderkou mesta Genk Natasjou Meysman. V rámci individuálnych stretnutí a diskusií s vedením mesta, zamestnancami mestského úradu, ale aj s niektorými členmi Rady spolupracovne sa snažili zmapovať a lepšie spoznať aktuálnu situáciu v kontexte otvoreného vládnutia, resp. spravovania.

„Je pre nás dôležité vymieňať si skúsenosti a spoznať, ako funguje otvorené vládnutie v iných krajinách a mestách. Doba nám ukazuje, že otvorený prístup v správe vecí verejných je potrebnýSom preto rád, že môžeme byť súčasťou medzinárodnej komunity a komunikovať so zahraničnými expertmi. Verím, že projekt prinesie posilnenie kapacít a inovácie, ako aj zvýšenie kvality vo všetkých oblastiach verejných služieb,“

dopĺňa primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica sa zapojilo do programu s cieľom systematicky rozvíjať princípy transparentnosti, participácie a spolupráce v súlade s programom Otvorené vládnutie, ktorého je súčasťou.

Zdroj: Dominika Adamovičová, Foto: mesto BB a ilustračné