Banská Bystrica aj štát vstupujú do roku 2016 v dobrej ekonomickej kondícii

SPRÁVY
2 /

Začiatok nového roku 2016 priniesol pre Bystričanov aj Slovákov dobré správy o hospodárení mesta pod Urpínom aj štátu. Tento pozitívny vývoj ekonomiky na miestnej i celoštátnej úrovni by mali pocítiť aj občania.

Mesto Banská Bystrica pokračuje v dobrom hospodárení

Banskobystrická samospráva  podľa metodiky INEKO dosahovala pri štarte nového vedenia mesta  ako jediné krajské mesto mieru zadlženia pod 20 percent (18,91 %), pričom výška dlhu na hlavu každého Bystričana bola 104 €.

Dynamickým hospodárením a prílevom investícií do mesta sa v minulom roku darilo postupne znižovať celkovú zadlženosť, ktorá k 30.6. 2015 predstavovala 12,95 milióna €. Táto suma sa skladala z niekoľkých úverov, ktoré mesto postupne spláca. Za posledné obdobie sa znížil verejný dlh mesta o takmer o 5 miliónov  €.

Mesto má po dlhých rokoch nový územný plán a aktuálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2015-23, vďaka čomu môže pripravovať strategické investičné projekty s možnosťou čerpania zdrojov EÚ v tomto programovacom období.Po doterajších rozpočtových provizóriách má naše mesto konečne riadny rozvojový rozpočet na tento rok.

Preto mohol primátor Ján Nosko na novoročnom Námestí SNP vyhlásiť:

Rok 2016 bude rokom materských škôl, príprav na čerpanie eurofondov, prílevu ďalších investícií  a rokom intenzívnej  výstavby novej autobusovej stanice. Pevne verím, že aj rokom príchodu významného investora.”

Štát hospodáril za minulý rok s deficitom nižším o miliardu €

Hotovostný deficit štátneho rozpočtu za rok 2015 dosiahol 1,932 miliardy €. Oproti schválenému rozpočtu so schodkom 2,983 miliardy € je tento výsledok lepší o vyše miliardy eur. Treba si ešte počkať na výsledky hospodárenia samospráv a ďalších subjektov, ktoré sú súčasťou verejnej správy, ale štát ich nemá priamo pod kontrolou.Následne definitívne potvrdí výsledky SR európsky štatistický úrad Eurostat.

O predbežných ekonomických výsledkoch za minulý rok informoval na sobotňajšej tlačovej besede minister financií Peter Kažimír:

Z hľadiska hospodárenia štátu sú splnené všetky predpoklady na to, aby bol deficit verejných financií bezpečne pod 3 percentami.”

Za dobrým výsledkom stáli lepšie príjmy z efektívnejšieho výberu daní a pozitívneho vývoja ekonomiky. Podľa dostupných údajov by mal za rok 2015 klesnúť aj verejný dlh medziročne o 1,3 percenta na 52,2 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). 

„Je to pokles druhý rok po sebe a najväčší medziročný pokles za posledné obdobie. Do ďalšieho obdobia Slovensko vchádza s dobrými rezervami z hľadiska krytia rizík a záväzkov štátu,”

dodal Kažimír.

Zverejnené čísla podľa premiéra Roberta Fica potvrdzujú, že vláda má absolútne pod kontrolou verejné financie:

Do roka 2016 vstupujeme s konsolidovanými verejnými financiami, klesajúcim dlhom, rastúcou ekonomikou, klesajúcou nezamestnanosťou a stabilnými cenamiVďaka dobrému hospodáreniu vlády je Slovensko schopné umiestňovať štátne dlhopisy na trhoch za druhých najvýhodnejších podmienok v eurozóne, hneď za Nemeckom.”

Ďalej premiér dodal:

„Vyvrátili sme pravicovú demagógiu, že ľavicové strany nie sú schopné dobre hospodáriť. Vieme dobre hospodáriť a zároveň podporovať hospodársky rast a boj s nezamestnanos­ťou.”

Autor: (mt), Foto: ilust.