Plavecký míting BANSKÁ BYSTRICA CUP 2020 bude v náhradnom termíne

ŠPORT
0 /

Obľúbený plavecký míting sa v posledný marcový víkend v bazéne na Štiavničkách v Banskej Bystrici neuskutoční. Náhradný termín je stanovený na 25. – 26. apríla 2020.

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou s cieľom spomaľovania šírenia koronavírusu oficiálne zakázal od 10. marca 2020 organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na celom území SR.

Na základe uvedeného Slovenská plavecká federácia (SPF) s riadiacou kompetenciou pre plavecké športy na území Slovenskej republiky rozhodla s účinnosťou od 11. 3. 2020 nasledovne:

1. SPF na území SR ruší a pozastavuje všetky súťaže v plaveckých športoch a to až do odvolania,

2. SPF ruší a pozastavuje plánované akcie reprezentačných tímov v plaveckých športoch na území SR a ich účasť na aktivitách v SR a v zahraničí až do odvolania.

SPF navrhla po dohode s organizátorom, aby sa tohtoročný Banská Bystrica Cup, ktorý znova figuruje v medzinárodnom kalendári svetovej (FINA) i európskej strešnej plaveckej organizácie (LEN) uskutočnil v náhradnom termíne 25. – 26. apríla 2020. Aby tak jeho účastníci mali možnosť plniť limity na Olympijské hry 2020 v Tokiu, májové Majstrovstvá Európy dospelých a juniori si zase splnením limitov môžu vybojovať účasť na júlových Majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia v škótskom Aberdeene.

Podujatie by malo byť zároveň prvým testom pripravenosti krytého 50-metrového bazéna na usporiadanie 16. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý bude veľkou príležitosťou na propagáciu mládežníckeho športu i mesta Banská Bystrica v celej Európe. Reprezentačné družstvá si už teraz môžu otestovať podmienky pre budúcoročný EYOF.

Žiaľ súčasná situácia okolo koronavírusu je zlá, no nikto z nás ju nezavinil. Bohužiaľ zasiahla vyššia moc. Chápeme vážnosť situácie a budeme aj v budúcnosti v plnej miere rešpektovať príkazy, nariadenia a rozhodnutia zo strany príslušných ústredných orgánov vedenia nášho štátu. V prvom rade je potrebné dbať na zdravie nás všetkých.“

uviedol manažér a riaditeľ podujatia Milan Záborský.

Organizátori z plaveckého oddielu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (oslavujúci 25. výročie svojho vzniku) urobili všetko preto, aby podujatie bolo znova perfektne pripravené po všetkých stránkach.

Zdroj: Milan Záborský, Foto: ilustračné