Florbal pre všetkých v Banskej Bystrici

ŠPORT
0 /

Florbalisti pozor! Prihlášky na pohybové aktivity Občianskeho združenia FAIR PLAY SPORTS a florbalového klubu FPS N-sport Banská Bystrica treba poslať čo najskôr (do 16.septembra do 11:00 hod.)

Cieľom združenia je podpora pravidelnej pohybovej aktivity pre deti mládež a dospelých vzhľadom na súčasný trend – sedavý spôsob života. Ako prostriedok na dosiahnutie cieľa sme zvolili silne motivačnú a zároveň modernú športovú hru na Slovensku i zahraničí FLORBAL. Túto športovú hru rozvíjame na rekreačnej aj výkonnostnej úrovni pohybovej aktivity.

Florbal na výkonnostnej úrovni

V tomto roku sme do regionálnej ligy pod SZFB tieto mládežnícke družstvá:

  • Staršia prípravka 2004,2005;
  • Mladší žiaci 2002, 2003;
  • Starší žiaci  2000, 2001,
  • Dorastenci 1999, 1998.

Výber prebieha neustále v týchto mládežníckych družstvách ako aj v mužskej kategórii florbalového klubu FPS N-SPORT Banská Bystrica.

Florbal na rekreačnej úrovni pre deti a mládež

Florbalové krúžky v Sásovej a centre mesta. Pre dospelých ponúkame Banskobystrickú mestskú florbalovú ligu mužov 2014/2015, ktorá sa hrá v Slovenskej Ľupči vzhľadom na nedostatočné rozmery telocviční v Banskej Bystrici. Viac info nájdete na našej webovej stránke www.fairplaysports.sk.

Zdroj: FAIR PLAY SPORTS