Európsky týždeň športu 2022 štartuje aj v meste pod Urpínom

ŠPORT
1 /

Banská Bystrica sa každoročne zapája do Európskeho týždňa športu (ETŠ), ktorý sa tradične uskutoční od 23. do 30. septembra tohto roka. Mesto spolu s partnerskými organizáciami pre obyvateľov pripravuje množstvo športových aktivít, do ktorých sa bude môcť zapojiť široká verejnosť.

Ôsmy ročník ETŠ v meste pod Urpínom

Témou tohtoročnej iniciatívy na podporu pohybovej činnosti, športových aktivít a zdravého životného štýlu je heslo Beactive (Buď aktívny).To, že šport je významnou súčasťou života v meste pod Urpínom dokazuje fakt, že v roku 2017 sa stala Banská Bystrica Európskym mestom športu a koncom júla tohto roka sa u nás uskutočnilo najväčšie multišportové mládežnícke podujatie – Európsky olympijský festival mládeže.

Výsledky, ktoré dosahujú jednotlivci a kluby nás zaväzujú k tomu, aby sme šport v Banskej Bystrici naďalej rozvíjali a vytvárali adekvátne prostredie. Som rád, že sa nám za uplynulé obdobie podarilo obnoviť športoviská pre mladých futbalistov, plavcov, ale aj hokejistov či krasokorčuliarov. Zároveň ma teší, Európsky týždeň športu sa stal v našom meste tradičným podujatím, na ktorom sú prídu na svoje malí i veľkí Banskobystričania,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Cvičenie detí na fit loptách, Športujeme pre radosť a zábavu, Pozemný hokej medzi triedami, Detská olympiáda, rôzne futbalové a florbalové turnaje či súťaže vo vybíjanej. Tieto aktivity sú pripravené pre banskobystrických škôlkarov a žiakov základných škôl. Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa do Krytej plavárne na Štiavničkách opäť vracia aj obľúbená Plavecká štafeta.

„Súčasťou Európskeho týždňa športu bude aj chlapčenský Volejbalový turnaj kadetov, ktorý sa uskutoční 24. septembra na zrekonštruovaných antukových kurtoch v mestskom parku, kam všetkých srdečne pozývame. Stredoškoláci zároveň podporia kampaň, akými sú Plážový mix volejbal alebo Športová olympiáda stredných škôl,“

dodáva Dana Cibuľková, vedúca Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Koniec týždňa bude patriť prvému kolu Žiackej chodeckej ligy, ktorej dejiskom bude športový areál Základnej školy s materskou školou Radvanská 1. Celý program nájdete na tomto odkaze. Zmena je vyhradená.

Viac informácií o pripravovaných podujatiach nájdete na webe www.banskabystrica.sk  ako aj na sociálnych sieťach mesta. Banskobystrická samospráva sa teší na vašu účasť.

ETŠ program 2022

Európsky týždeň športu

Je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento rok bude prebiehať už 8. ročník, hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

PREČO?

Podľa posledného prieskumu Eurobarometer z roku 2018 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 60 % Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 49 % Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje. Polovica Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje žiadnu pozornosť.

KTO?

Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, štátne a verejné orgány a súkromný sektor.

KEDY?

Európsky týždeň športu sa koná v 40 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. Pod hlavičkou #BeActive registrujeme pohybové aktivity organizované od 1. septembra do 15. Októbra 2022.

AKO?

Národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku je Národné športové centrum. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít, ktoré možno registrovať na stránke www.tyzdensportu.sk.

Zdroj: Dominika Adamovičová a Európsky týždeň športu , Foto: ilustračné