V Banskej Bystrici si 11. novembra pripomenieme Deň vojnových veteránov

Spomienka
0 /

Na území Banskej Bystrice sa nachádza 780 vojnových hrobov a pietnych symbolov, ktorým mesto venuje patričnú pozornosť. Samospráve sa ich darí obnovovať a pretvárať na dôstojné miesta vďaka získavaniu mimorozpočtových zdrojov a dotácií.

Spomienka na vojnových veteránov v Banskej Bystrici

Dôležitosť šírenia odkazu vojnových konfliktov zároveň pravidelne pripomína organizovaním rôznych spomienkových akcií a tematických podujatí. Aj tento rok si uctí Deň vojnových veteránov dňa 11.11. o 11:11 hod. položením vencov z vlčích makov pri Monumente na vojnovom cintoríne v Majeri.

Zároveň Mesto Banská Bystrica všetkých pozýva v nedeľu 12. novembra 2023 k Pamätníku obetiam fašizmu do Kremničky na Potulky mestom zamerané na tragické vojnové udalosti.

Dátum 11. 11. symbolizuje v kalendári deň, keď bolo v roku 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte podpísané prímerie, ktorým sa ukončila I. svetová vojna. Symbolom Dňa vojnových veteránov sa stal kvet vlčieho maku, ktorý je pri tejto príležitosti neodmysliteľnou súčasťou spomienkových aktov a ceremónií.

Tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava Banská Bystrica od roku 2013 a padlých vojakov vo vojnových konfliktoch si vždy uctí spomienkovým aktom pri vojnových hroboch v rámci mesta.

Na vojnovom cintoríne I. svetovej vojny v Majeri organizujeme v sobotu, 11. novembra tradičnú pietnu spomienku za účasti pozvaných hostí a Vojenskej posádkovej hudby Banská Bystrica. O symbolický kultúrny program sa postarajú žiaci zo Základnej umeleckej školy J. Cikkera. Aj tento rok spolupracujeme so Spoločným veliteľstvom Ozbrojených síl SR v Banskej Bystrici, vďaka ktorému nám vojaci pomôžu rozniesť vence na hrobové miesta na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa, Evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici, na Židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste a podobne,“

hovorí Jana Pelikánová z Oddelenia kultúry MsÚ.

Monument

Monument

Samospráva sa snaží upriamiť pozornosť na všetky pietne miesta, preto pri príležitosti Dňa vojnových veteránov pripravila na nedeľu, 12. novembra 2023 tematické Potulky mestom zamerané na tragické udalosti II. svetovej vojny, ktoré sa odohrali v Kremničke. Pri Pamätníku obetiam fašizmu v tejto mestskej časti porozpráva návštevníkom o odkaze minulosti sprievodkyňa Daniela Baranová.

Pre tých, ktorí sa nemajú ako k pamätníku dopraviť, bude k dispozícii turistický vláčik Neusohl Express, ktorý vyštartuje z banskobystrického námestia o 14:00 hod. Z dôvodu obmedzenej kapacity vláčika sa dajú od 6. novembra zakúpiť lístky v predpredaji v Turistickom informačnom centre na Námestí SNP 1,“

dopĺňa Barbora Osvaldová, vedúca TIC.

Aj Pamätník obetiam fašizmu je dôkazom, že pre samosprávu je starostlivosť o vojnové hroby a pietne miesta na území Banskej Bystrice dôležitá. V roku 2019 zo získaných dotačných prostriedkov bola táto národná kultúrna pamiatka spolu s ohradou očistená. O rok neskôr sa podarilo z mimorozpočtových zdrojov obnoviť prístupovú komunikáciu.

V ďalšom období sa mesto postaralo o inštaláciu nového informačného systému, ktorý návštevníkom ozrejmuje historické udalosti. Minulý rok bol docentom Pavlom Šteinerom vypracovaný historický a dokumentačný výskum lokalít pri pamätníku. V tomto roku bola zrevitalizovaná protitanková priekopa a v súčasnosti sa realizuje archeologický výskum miest popráv v lokalitách Vyšný potok, Pod cintorínom a Pod stráňami.

Odkaz tých, ktorí položili svoj život a stali sa obeťou vojnového besnenia nesmie nikdy vyblednúť. Mená ľudí a ich životné príbehy predčasne ukončené vojenským konfliktom musia byť pre nás navždy mementom. Povedali by sme si, že tieto zverstvá nikdy nesmú mať pokračovanie… a predsa. Aj dnes sme svedkami vojnových hrôz a zdá sa, že ľudstvo je nepoučiteľné. A práve preto si viac ako inokedy musíme pripomínať odkaz minulosti. Vzdajme spolu úctu tým, ktorí za slobodu a mier obetovali to najcennejšie, čo mali,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Koniec I. svetovej vojny

Dňa 11. novembra 1918 o 11:01 hodine podpísal maršál Foch v železničnom vagóne v lese pri Compiégne vo Francúzsku prímerie s porazeným cisárskym Nemeckom, o 11:11 hod. zaznela posledná salva.

Týmto prímerím bolo prakticky dohodnuté ukončenie 1. svetovej vojny – najväčšej a najstrašnejšej, vojny, akú do tej doby ľudstvo spoznalo Dátum 11. november sa stal na pamiatku obetiam vojny v demokratických krajinách Európy, v USA a Kanade „Dňom vojnových veteránov“.

Počas I. svetovej vojny bolo zmobilizovaných viac než 60 miliónov vojakov. Vojna sa skončila kapituláciou Ústredných veľmocí.

Deň vojnových veteránov

Dátum 11. november iniciovalo Francúzsko v roku 1919 ako Deň padlých a Deň prímeria. Behom krátkej doby sa spomienka na padlých rozšírila aj v Severnej Amerike ako Deň spomienok a Deň veteránov – v Kanade už ako „Remembrance Day“ na počesť vojakov padlých v oboch svetových vojnách – symbolom 11. novembra sa stal vlčí mak, ktorého papierový kvet si pripínajú ľudia na odev ako spomienku na padlých vojakov.

Ten je odvodený od symbolu tohto dňa, červeného divého maku. Ten použil v básni Na flámskych poliach vojenský lekár, podplukovník John McCrae ako symbol spomienky na hrôzy vojny a zbytočnosť smrti. Dnes je tak možné práve tento kvet vidieť pri spomienkových a pietnych aktoch, ktoré sa viažu k tomuto dňu.

Podpis prímeria v železničnom vagóne v lese pri Compiégne vo Francúzsku

Podpis prímeria v železničnom vagóne v lese pri Compiégne vo Francúzsku

„Treba si uvedomiť, že v I. svetovej vojne zahynulo 17 miliónov ľudí, čo nie je málo. Bola to dovtedy najkrvavejšia vojna, v ktorej boli prvýkrát použité zbrane hromadného ničenia, ako otravné plyny, čo vyvolávalo v zákopoch často paniku a vojaci zomierali vo veľkých bolestiach. Takisto nevýslovne trpelo civilné obyvateľstvo, aj keď taká genocída, akú pripravili fašisti v II. svetovej vojne Židom a slovanským národom, to nebola. Musíme si neustále pripomínať tieto vojnové obete,“

konštatuje historik Stanislav Mičev.

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom), Foto: mesto BB, ilustračné a archív