Iveta Babjaková: Po pandémii sa Verejná knižnica M. Kováča otvorila čitateľom, máme ich viac ako 6 500

ROZHOVOR
0 /

Je riaditeľkou VKMK v Banskej Bystrici od roku 2021. Za ten čas až dodnes sa jej podarilo urobiť viacero dôležitých zmien, ktoré stoja za povšimnutie.

Rozprávame sa s Mgr. Ivetou Babjakovou o tom, ako sa počas jej pôsobenia  zmenila banskobystrická VKMK, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj a čo knižnica ponúka malým i veľkým čitateľom vo svojich piatich pobočkách – Fončorda, Centrum, Sídlisko, Sásová a Pobočka detskej literatúry v Lazovnej.

Pani riaditeľka od vášho nástupu do vedenia Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici sa udialo viacero zmien aj v rámci marketingu, ktoré považujete za zásadné?

Sme jediná knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorá má marketingovú manažérku na plný pracovný úväzok. Uvedomujeme si totiž, že ponuku viac ako 600 podujatí ročne treba aj košato zviditeľňovať, aby Banskobystričania vedeli o našich atraktívnych hosťoch. 

Po pandémii sa Verejná knižnica Mikuláša Kováča otvorila čitateľom. Doslovne i obrazne. Navštevujú nás nielen tradičné organizované školské skupiny, ale aj dospelí čitatelia, ktorých zaujali nové témy podujatí, napríklad cestovateľské, o zdravom životnom štýle alebo kurzy tvárovej jogy či kaligrafie, programy výtvarného umenia pre najmenších,  kurzy s 3D tlačiarňou, workshopy s mikrobitmi, výroba magnetiek či odznakov, kurzy digitálnej koalície… 

Nedávno ste otvárali už druhý bibliomat v našom meste, čo to predstavuje pre čitateľov?

Sme prvá knižnica na Slovensku, z ktorej si môžete prevziať a vrátiť knihy s priamym prepojením bibliomatu na čitateľské konto bez ohľadu na otváracie hodiny knižnice. Objednávka kníh sa deje automaticky priamo z konta na webe našej knižnice, stačí si ju potom len vyzdvihnúť z bibliomatu obdobne ako si človek vyzdvihne tovar zo zásielkového obchodu. Nie sú potrebné žiadne dodatočné telefonáty či maily knihovníčkam.

Službu využívajú najmä zamestnaní čitatelia, ktorí presne vedia, čo chcú čítať, ale nevyhovuje im rozpätie prevádzkových hodín knižnice. Okrem toho, bibliomaty ponúkajú aj mimoriadne knižné novinky. Keď ide náš čitateľ okolo bibliomatu, napríklad v obchodnom centre, môže si vybrať z dennej ponuky a po úhrade drobného poplatku cez platobnú bránu si rovno horúcu novinku zoberie domov. Sme hrdí, že Verejná knižnica Mikuláša Kováča napĺňa predstavy čitateľov o modernej knižnici.

Iveta Babjaková pri otváraní bibliomatu

Iveta Babjaková pri otváraní bibliomatu

Všimli sme si, že VKMK spolupracuje aj so školami, aký to má význam?

Zásadný. Čítanie s porozumením je veľkým problémom Slovenska. Od neho sa odvíja úroveň vzdelanosti. Prevláda názor, že deti nečítajú, len pozerajú na telefóny. Ale prečo? Pretože doma nevidia čítať rodičov knihy. Chyba je o generáciu vyššie, nie v dnešných deťoch. Oni sú len našim odrazom. 

Momentálne sa v knižnici čoraz častejšie stretávame so situáciou, kedy dieťa nadšené doobedným organizovaným školským podujatím doslova pritiahne rodiča do knižnice.  Rodič nám vymenuje množstvo výhovoriek, prečo sa aj napriek snahe dieťaťa do knižnice za čitateľa neprihlási. Čo myslíte, ako dlho také dieťa vydrží prehovárať rodiča, aby s ním pravidelne chodil po nové knihy?

Z môjho pohľadu je trestuhodné, ako si títo rodičia neuvedomujú, že takto priamo bojkotujú snahu dieťaťa o jeho lepšiu pripravenosť na dospelosť, na vzdelanie, na lepšie pracovné uplatnenie, na vyšší životný štandard…, čítanie kníh v detstve je zábava a zároveň vážna príprava úspešného človeka.

Myslíte si, že Bystričania čítajú klasickou formou dosť kníh v tejto digitálnej dobe?

Z pohľadu našej štatistiky, vo všeobecnosti Banskobystričania nečítajú. Aspoň nie knihy z knižnice. Ponúkame viac ako 116 000 klasických papierových a 12 000 elektronických kníh. Aby som nekrivdila, možno si Banskobystričania vo veľkom množstve oba druhy kníh kupujú a potom skladujú doma na policiach alebo v čítačkách.

Za posledné necelé tri roky zvyšujeme množstvo financií na nákup kníh, každý rok sme do fondu doplnili viac ako 4 000 noviniek. Čitatelia majú predstavu, že knižnica je plná starých, zaprášených kníh, no vyvediem ich z omylu.  

Vykonali sme mimoriadne revízie knižničného fondu a vyradili sme všetky tituly, o ktoré čitatelia nemali 10 rokov záujem, samozrejme mimo kníh, ktoré sú v našej knižnici jedinečné pre tento región alebo knihy svetovej či slovenskej klasiky.  Tie si v našej knižnici počkajú, kým ich krásu a hodnotu opäť objavíme. 

Aké plány resp. prekvapenia môžeme v blízkej budúcnosti očakávať od VKMK?

Keď som nastúpila do knižnice v októbri 2020,  bolo registrovaných 3 600 čitateľov. Dnes, po dva a pol roku zmien, evidujeme 6 500 čitateľov a počty stále stúpajú.  Jednoducho, budeme naďalej ponúkať to, čo Banskobystričania chcú. Knižnica vždy bola a bude miesto stretávania sa. 

Máme skvelé knihovníčky, poradia nielen s výberom literatúry, ale pripravia študentom rešerše do školy, nevidiacim nahrajú zvukové knihy, v databázach nájdu aj nenájditeľné informácie, zoženú knihu z inej knižnice či zo zahraničia… knižné novinky ponúkame v súbežnej dobe s predajcami kníh…a to všetko v moderných priestoroch, ktoré postupne meníme.

V lete 2021 sme otvárali kompletne zrekonštruovanú pobočku na Sídlisku, pred dvomi týždňami sme po rozsiahlej debarierizácii sprístupnili pobočku Fončorda a od leta ideme meniť pobočku Sásová. Takže knižnica je atraktívna po všetkých stránkach, treba sa prísť presvedčiť a jej návštevu zaradiť ako bežnú súčasť svojich dní. Knižnica tak  prispieva k prežitiu plnohodnotného a zmysluplného života každého z nás.

Ďakujeme za rozhovor.

Iveta Babjaková s Magdou Vašáryovou

Iveta Babjaková s Magdou Vašáryovou

Autor: (tom), Foto: ilustračné