Poznáte Radu študentov v Banskej Bystrici?

ROZHOVOR
0 /

Rada študentov mesta Banská Bystrica ja najmladší poradný orgán primátora mesta. Vznikla z prirodzeného záujmu mladých Bystričanov, ktorým nebolo angažovanie sa vo veciach verejných neznáme, a to už v roku 2012. O bystrických študentoch a ich Rade sme sa porozprávali s jej predsedníčkou Andreou Makovou.

Aké poslanie má Rada študentov mesta Banská Bystrica?

Práve vo svojich začiatkoch bola Rada istým mostíkom medzi samotným Mestom a študentmi v ňom. My študenti sme mali často hlavu plnú myšlienok, no pochopili sme, že je potrebné nielen o nich hovoriť v našich študáckych kruhoch, ale rozprávať a nachádzať ich riešenia a naplnenie na pôde, ktorá je na to určená a s ľuďmi, ktorí sú najkompetentnejší.

Vytvorenie poradného orgánu nie je automatická vec, no naše študentské organizácie vždy aktívne spolupracovali na rôznych projektoch a boli za nimi výsledky. Preto sme o svojej sile myšlienky vedenie mesta dlho presviedčať nemuseli.

Čo vlastne taká Rada študentov robí?

Medzi hlavné ciele Rady študentov stále prioritne patrí zjednotenie študentov v meste, podpora aktívneho občianstva mládeže, vytvorenie stabilných podmienok pre študentov, podpora študentských projektov v meste a v neposlednom rade vytvorenie strategického dokumentu mládežníckej politiky na území mesta. Môže to znieť veľmi vážne, keď to znie z našich „mladých úst“, ale pravda je taká, že názory a požiadavky na vedenie mesta majú vždy úspech, keď sú formulované jasne a opierajú sa o skutočné možnosti, ktoré mesto ponúka.

Kedy a kde ste nás mohli vidieť alebo o nás počuť?

Projektov, ktoré Rada študentov za päť rokov existencie zrealizovala, sú desiatky. Aktivity, ktoré Rada vyvíja sa vždy viažu na určitú tému. Naši členovia jednoznačne najradšej spomínajú na projekt „Berte nás vážne“, počas ktorého sa podarilo Rade nadviazať priateľské kontakty s viacerými mestskými poslancami a vedením mesta. Vďaka tomuto projektu Rada ukázala, že jej cieľom a víziou je naozaj prispieť k lepšiemu životu mladých ľudí a to priamo cez konkrétne aktivity. Roadshow po stredných školách, piknik o zdravej výžive a pravidelné predvolebné diskusie s kandidátmi z Banskej Bystrice sú len malou vzorkou tejto práce.

Medzi ďalšie úspešné aktivity môžeme zaradiť medzinárodné výmeny študentov, ktorých cieľom boli rozvoj znalostí anglického jazyka a zároveň zdieľanie skúseností s ostatnými radami študentov  vo svete. Medzinárodné projekty boli obzvlášť jedinečné zložením zapojených krajín. Banskú Bystricu navštívili študenti z Ukrajiny, Čiech, Španielska, Lotyšska, ale aj Gruzínska, Srbska a Azerbajdžanu.

V poslednom období sa Rada študentov venovala najmä prepájaniu študentov v meste, a to športovými, ale aj vzdelávacími aktivitami. Do nášho mesta zavítali  bývalí reprezentanti Dukly na Football Cup, ktorý sa konal medzi základnými školami, strednými školami a jednotlivými fakultami UMB. Na záverečnom turnaji sa tak objavili výherné tímy študentov, tím mestského úradu v Banskej Bystrici, UMB Hockey Team a takisto aj tím, zložený z legiend banskobystrickej Dukly. Spoločne so športovými aktivitami sa na nadviazanie spolupráce s vysokoškolákmi v meste zorganizovalo už niekoľko prednášok a besied na aktuálne témy, no predovšetkým je cieľom spojiť študentské sily vždy v šírení myšlienky dňa študentstva.

Veľmi ma teší, že sme jedným z aktívnych mestských mládežníckych parlamentov na Slovensku a záujem mladých o veci verejné aj vďaka našim aktivitám stále rastie. Sme síce mladí a fungujeme a žijeme svojim bežným životom, ale veríme, že byť aktívni sa jednoznačne oplatí. Našou snahou je zlepšovať podmienky pre mladých v našom meste a na to chceme vytvoriť dokumenty, ktoré budú hovoriť o dôležitosti mládežníckej politiky. Základným pilierom dokumentov bude jednoznačne už existujúca správa o potrebách detí a mládeže v našom meste.

 

Ďakujeme za rozhovor.

Autor: (dem), Foto: ilustračné